Fugt og efterisolering - Kursus hos sbi

Fugt og efterisolering - Kursus hos sbi

På SBi's kursus om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

Tidspunkt

30.10.2017 kl. 09.00 - 23.11.2017 kl. 16.00

Beskrivelse

Langt over halvdelen af alle byggeskader er forårsaget af fugt, bl.a. i relation til energieffektivisering og efterisolering.

BR10 kræver, at "Bygninger skal udføres, så vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige gener, herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillende sundhedsmæssige forhold" (BR10, kap. 4.6).

På SBi's kursus om fugt og efterisolering får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.

Du får også en introduktion til beregning af besparelsespotentialer ved efterisolering af bygninger, og vi ser på de forskellige muligheder for efterisolering. Konkrete konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold.

De tidligere gange SBi har holdt kurser om hhv. fugt og efterisolering, har flere deltagere ønsket mere tid. Samtidig spiller fugtforhold en stor rolle ved efterisolering. Derfor har vi slået vores to tidligere kurser om fugt og efterisolering sammen, så det samlede kursus nu strækker sig over tre kursusdage. Inden den sidste dag skal du løse en mindre opgave.

På kurset møder du nogle af SBi's eksperter i bygningsfysik og får dermed også et grundlag for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Bygningsfysik.

Pris

Kr. 12.800 ekskl. moms - Early bird rabat: Tilmeld dig senest 30. september 2017, så giver vi 10% rabat på deltagergebyret.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

http://www.sbi.dk/kurser/fugtogefterisolering

Kontakt AAU

Har du spørgsmål vedr. arrangementskalenderen på AAU, kan du kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk
 

Se vejledning for inddatering af arrangementer