Studieledere- og studienævnsformænd

Studieledere

Studienævnsformænd

Studienævn - Det humanistiske fakultet

Anvendt Filosofi
Studienævnsformand: Morten Ziethen

Art & Technology
Studienævnsformand: Ståle Stenslie

Dansk
Studienævnsformand: Louise Mønster

Kommunikation og Digitale Medier
Studienævnsformand: Tom Nyvang

International Virksomhedskommunikation (SIV)
Studienævnsformand: Aase Voldgaard Larsen

It og læring
Studienævnsformand: Bente Meyer

Musik
Studienævnsformand: Martin Knakkergaard

Musikterapi
Studienævnsformand: Stine Lindahl Jacobsen

Psykologi
Studienævnsformand: Ole Michael Spaten

Sprog og Internationale Studier
Studienævnsformand: Kirsten Jæger

Engelsk, Tysk & Kulturforståelse
Studienævnsformand: Steen Ledet Christiansen 

Tværkulturelle Studier
Studienævnsformand: Robert Chr. Thomsen


STUDIENÆVN - DET INGENIØR OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

Adgangskursus
Studieleder: Inge Stenner Rasmussen

Byggeri & Anlæg
Formand: Thomas Ruby Bentzen

Energi
Formand: Birgitte Bak-Jensen

Industri og Global Forretningsudvikling
Formand: Jens Chr. M. Rauhe

Kemi, Miljø og Bioteknologi
Formand: Niels T. Eriksen

Matematik, Fysik og Nanoteknologi
Formand: Evamaria Petersen
 

StudienævN - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Medicin
Formand: Trine Fink

Sundhed, Teknologi og Idræt 
Formand: Pia Britt Elberg

Studienævn - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Digitalisering
Formand: Peter Nielsen

Erhvervsøkonomi (HA/cand.merc.)
Formand: Henrik Find Fladkjær

HD og Master of Business Administration (MBA)
Formand: Lars Krull

Historie
Formand: Lars Andersen

Internationale Forhold
Formand: Steen Fryba Christensen

Juridisk
Formand: Ulla Steen

Kriminologi
Formand: Kim Møller

Master i udsatte børn og unge
Formand: Karin Kildedal

Master i Vidensbaseret Socialt Arbejde (MVSA)
Formand: Maria Appel Nissen

Masteruddannelserne på Statskundskab
Formand: Flemming Larsen

Politik & Administration & Samfundsfag
Formand: Lene Dalsgaard

Revision
Formand: Erik Werlauff

Samfundsøkonomi (Cand.oecon.)
Formand: Mogens Ove Madsen

Socialrådgiveruddannelsen
Formand: Finn Skovfoged Laursen

Socialt Arbejde
Formand: Morten Frederiksen

Sociologi
Formand: Jakob Skjøtt-Larsen

Studienævn - DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

Arkitektur og Design
Formand: Camilla Brunsgaard

Datalogi
Formand: Lone Leth Thomsen

Elektronik & IT
Formand: Ove Andersen

Medieteknologi
Formand: Claus Brøndgaard Madsen

Planlægning, Geografi og Landinspektør
Formand: Kristian Olesen

Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier
Formand: Tom Børsen

Tværgående

Uddannelse, Læring og Forandring
Formand: Christian Ydesen