AAU digitaliseringsstrategi - nu i høring

Lagt online: 20.04.2017

Direktionen har bedt om at få udarbejdet en digitaliseringsstrategi, som skal bidrage til at indfri visionerne i Viden for verden. Strategien giver så at sige ”de digitale svar” på Viden for verden. Den fokuserer derfor på, hvordan en strategisk brug af digitalisering kan løfte kvaliteten af kerneaktiviteterne: forskning, uddannelse og PBL samt vidensamarbejde.

AAU har nedsat en styregruppe bestående af prorektor Inger Askehave (formand), dekan Mogens Rysholt Poulsen, dekan Henrik Halkier, universitetsdirektør Antonino Castrone og IT-direktør Flemming Koch. Desuden er der nedsat en projektgruppe under ledelse af Strategi- og Porteføljechef Per Hejgaard. AAU har bedt konsulenthuset Devoteam om at bistå med strategiarbejdet. Devoteam har gennemført outside in-analyse, interviews og workshops samt været penneførere på strategi og handleplan.

Pt. er strategien, inkl. handleplan, i høring med høringsfrist 1. juni 2017. Den endelige strategi forventes vedtaget af direktionen den 29. juni 2017.