Ændret ledelsesgruppe i Support Services

Lagt online: 17.03.2017

Pr. 1/1 2017 startede Michel Thomsen som teamleder for ServiceCenter i Support Services. Han trådte dermed også ind i ledelsesgruppen i Support Services og i den udvidede ledelsesgruppe i ITS.

Desuden er Kenneth Yrke Jørgensen pr. 1/1 2017 blevet del af ledergruppen i Support Services med det formål at støtte op om det ”Step Change”, som Support Services i øjeblikket gennemgår bla. via tilpasning af Supportgruppe-organisering og gennemførsel af handleplaner.