Medarbejdermøde med indblik i kerneforretningen og tips til effektive møder

Onsdag den 15. marts var ITS igen samlet – denne gang med indlæg af Thomas Ryberg og Jacob Davidsen fra Institut for Kommunikation samt Dorte Andersen fra Progreso

Lagt online: 17.03.2017

Flemming Koch indledte med at byde velkommen og vise ITS-resultaterne af trivselsmålingen. 83 % har svaret på de 4 spørgsmål, og nu er det op til Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget at tolke tallene. Flemming var selvsagt ikke glad for at trivslen var faldet i forhold til sidste år, men pointerede at vi er i en forandringsproces.

Derudover gav Flemming en hurtig status på de 44 handlingsplaner: 1 er afsluttet, 32 kører som planlagt, 5 er forsinkede og 6 er ikke startet endnu. Handleplanerne kan som bekendt findes på forsiden af intranettet.  Flemming udtrykte tilfredshed med at ITS er godt i gang med 70 % af handlingsplanerne. Det tyder på, at vi – i stedet for en barsk slutspurt som sidste år, kan køre det lange seje træk i år.

Inden Flemming gav ordet videre til Thomas Ryberg og Jacob Davidsen viderebragte han en hilsen fra Rektor med rosende ord om ITS’ indsats. Se Flemmings præsentation med hilsenen fra Rektor her.

Thomas Ryberg – it i undervisningen

Thomas forsker i, hvordan undervisere og studerende bruger it og fortalte, at Moodle udgør ca. 45 % af it-brugen. Dog mener Ryberg, at størstedelen af informationen på Moodle er meget statisk – og det illustrerer den underlige modsætning inden for EdTech (Educational Technology), at systemer indføres for at skabe mere aktiverende undervisning, men i praksis oftest bliver brugt til at håndtere, administrere og reducere og dermed forstærke den eksisterende transmissionspraksis. Og dette er ikke bare på AAU, men overalt i undervisningssektoren.

Ryberg introducerede TPack-modellen, som i korte træk går ud på at forene den pædagogiske, den faglige og den teknologiske viden. Hvor på AAU mødes de tre ender? spurgte han.

Med udtrykket: The Gap between how-to and what/why to, spurgte Ryberg desuden, om vi stiller de rigtige spørgsmål. I stedet for at svare på: hvordan kan jeg bruge en wiki, skulle vi måske hellere finde svaret på: hvordan kan jeg aktivere de studerende, hvad er god undervisning med it?

Endelig efterlyste Thomas Ryberg svar på, hvem der arbejder systematisk med udvikling af vores brug af it i undervisningen?

Jacob Davidsen – Big video

Jacob Davidsen fortalte, at brugen af video vinder frem i forskningen, og dette afføder nogle nye behov for data management.

Der arbejdes blandt andet med forbedret lyd, at udnytte andre data i videooptagelserne (fx gps), 360 graders kameraer osv. Allerede nu indsamler en forsker nemt 1 terrabyte data om dagen! Så der er et stort behov for data management, hvor der både kan arkiveres samtidig med at forskeren og andre godkendte personer kan få adgang på tværs af landegrænser og faggrupper.

Se Thomas og Jacobs præsentation her.

Dorte Andersen – effektive møder

Efter pausen gav Dorte Andersen fra konsulentvirksomheden Progreso nogle gode råd til, hvordan man holder effektive møder.

Nye tendenser betyder, at vi ikke bare kan gøre tingene, som vi plejer, sagde Dorte og foreslog fx at man kunne starte mødet 10 minutter over i stedet for altid at starte hel. Så kunne det være, at folk ikke kom for sent…

Udover forsinkelser har de fleste nok prøvet en eller flere af følgende negative oplevelser i forbindelse med et møde:

Løssluppen snak – kan være godt nok til at lette stemningen, men der kan mangle én, der sætter mødet i gang.
Ingen dagsorden eller samme skabelon som i de sidste 3 år er et NO GO.
Pas på med for overordnede overskrifter i dagsordner – det bliver intetsigende.
Vi bliver for detaljeorienterede og får derfor ikke afsluttet alle emner.
Relevante deltagere – hvorfor sidder jeg her? Mandat til at tage beslutninger, respekt for alles tid.
Glemmer at lytte til hinanden – vi lytter for at svare og ikke for at rent faktisk at lytte – god idé med ordstyrer.

I disse effektiviseringstider: hvordan gør vi tingene hurtigere og smartere med flere opgaver og færre hænder? Generation Z kommer snart på arbejdsmarkedet og vil også have nogle andre forventninger, end vi er vant til: fx vil de nok forvente flere ad hoc møder, men også at vi gør max brug af digitaliseringen.

Det vigtigste er at skabe sig et overblik over hvad formålet med mødet er? Hvilke deltagere er nødvendige – og herudfra skabe en proces for mødet.

Det effektive møde kan deles op i 4 stadier: Planlægning, forberedelse, mødeafholdelse og opsamling.

Og prøv at ændre den gammeldags tankegang: indfør fx en pause på 2 min. hvor mødedeltagere kan skrive tanker ned på post-its, eller lav små summe-runder undervejs i mødet.

Læs alle Dortes gode råd i præsentationen her