Nyt fra automatiseringsprojektet

Automatiseringsprojektet har nu været i gang i godt 3 måneder, og her følger en kort status på, hvad der er sket, og hvad der skal ske i nærmeste fremtid.

Lagt online: 20.04.2017

Infrastruktur har i 2017 fokus på automatisering i bred forstand. Formålet er at give hurtigere leverancer til brugerne og frigøre tid til andre opgaver på lang sigt gennem færre gentagne arbejdsopgaver og færre fejl. Vi har allerede en række øer med ”ad hoc” automatisering, som udgør en lille del af det samlede potentiale. Projektet tager fat i en række centrale forudsætninger for at kunne levere hensigtsmæssig automatisering igennem implementeringen af en række forslag, som er indhentet hos medarbejderne i Infrastruktur. Ved årets udgang er målet, at automatiseringsaspekter af nye systemer er en del af vores rygmarvshandlinger, når vi får nye systemer.

Der har været rigtig stor opbakning til brainstorms over emner til automatisering, og vi har fået omkring 90 forslag, som efter bortsortering af dupletter er endt med ca. 65 emner til automatisering og ca. 12 tværgående temaer, som samlet udgør arkitekturen. Nedenfor er et resume af, hvad der yderligere er sket, og hvad der skal ske i nærmeste fremtid.

Hvad er der sket:

       Nedsat en organisation til styring af projektet (Per B, Simon og Krestine)
       Indsamlet emne-forslag til automatisering fra alle teams i IFS
       Emne-forslagene (ca. 90 styk) er behandlet og prioriteret
       Leankit er valgt som styringsværktøj til emner i projektet og taget i anvendelse
       Backlog prioriteres én gang om måneden (Simon, Mads, Peter, Per og Krestine deltager)
       Det er besluttet, at alle opgaver skal beskrives med formål, gevinster, succeskriterier, løsning, afhængigheder, risici, godkender
       Det er besluttet, at alle opgaver skal nedbrydes i underopgaver, der estimeres til en varighed på max 3 dage
       Det er besluttet, at der skal afholdes ugentlige statusmøder på 15 min. vedr. igangværende opgaver (emneansvarlige deltager)

Hvad skal der ske i nærmeste fremtid:

       Igangværende opgaver skal beskrives med: formål, gevinster, succeskriterier, løsning, afhængigheder, risici, godkender
       Igangværende opgaver skal nedbrydes i aktiviteter med max 3 dages varighed
       Prioriterede opgaver skal beskrives med: ansvarlig, formål, gevinster, succeskriterier, løsning, afhængigheder, risici, godkender
       Igangværende opgaver skal nedbrydes i aktiviteter med max 3 dages varighed
       Der skal indkaldes til ugentlige 15 min. statusmøder på igangværende opgaver
       Leankit værktøjet præsenteres på næste IFS afdelingsmøde
       Evaluering af processen/projektet

Har du spørgsmål eller kommentarer, kontakt enten Krestine Pedersen eller Simon Holm.