Grundfos besøger Aalborg Universitet

Grundfos besøger Aalborg Universitet

TECH: Et ønske om dialog og udveksling af viden inden for data analytics ligger bag kommende Grundfos-besøg.

Lagt online: 09.05.2017

Mandag den 15. maj kommer fire nøglepersoner fra Grundfos på besøg på Det Tekniske Fakultet for IT og Design og Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

Besøget er blevet til på baggrund af en henvendelse fra Grundfos, som er interesseret i at få en større indsigt i AAU’s arbejde med data analytics. Formålet med besøget er således at skabe dialog, etablere kontakt og give mulighed for samarbejde inden for det faglige område.

Ved besøget, som finder sted fra 11.30 – 17.30, er AAU bredt repræsenteret af Institut for Elektroniske Systemer, Institut for Datalogi, Institut for Matematik samt Institut for Arkitektur og Medieteknologi.