Forandringsprocesser og arbejdsmiljø

Kurset består af 2 moduler af en halv dags varighed. Modul 1 afvikles om formiddagen (09:00-12.00) og henvender sig bredt til alle med en rolle i arbejdsmiljøarbejdet. Fokus er på den biologiske forandringspsykologi og sigter på at give deltagerne en grundlæggende teoretisk viden om arbejdsmiljø og forandringer. Modul 2 afvikles om eftermiddagen (12:30-15:30) og henvender sig især til arbejdsmiljøgrupper og udvalg. Fokus er her at give deltagerne inspiration og vejledning til at bruge den teoretiske viden i praksis.

Lagt online: 19.12.2017

TIDSPUNKT

13.03.2018 kl. 09.00 - 13.03.2018 kl. 15.30

BESKRIVELSE

Arbejdsmiljøarbejdet udfordres som alt andet – når der sker forandringer på universitet. Det at planlægge og gennemføre en forandring kan være ressourcekrævende, hvorfor det opleves som svært at finde overskud og tid til at holde fast i det forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde. Det er dog – netop i en forandringsproces – farligt at lægge arbejdsmiljøarbejdet fra sig – da det netop er denne indsats, der kan levere den platform og det sikkerhedsnet af samarbejde, retfærdighed og tillid, som skal til for at sikre en succesfuld forandring.     

KURSUSFORMÅL, LÆRINGSUDBYTTE OG INDHOLD

Formålet med kurset er at give deltagerne forståelse for den biologiske baggrund for forandringer og et indblik i, hvordan et forebyggende og systematisk arbejdsmiljøarbejde giver de bedste betingelser for en succesfuld forandringsproces.

Deltagerne får inspiration til, hvordan de som aktører i arbejdsmiljøarbejdet bedst kan bidrage til planlægningen og gennemførslen af forandringsprocesser, der ikke kompromitterer det daglige arbejdsmiljøarbejde samt opfylder de menneskelige behov i forbindelse med en forandringsproces.

Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljøgrupper og andre med en rolle i arbejdsmiljøarbejdet.

På kurset vil du blive præsenteret for:

  • Arbejdsmiljøarbejdet som betingelse for en succesfuld forandring
  • Den neurobiologiske baggrund for forandringer herunder Neuroleadership og SCARF modellen
  • Eksempler på forløb, hvor arbejdsmiljøarbejdet og forandringsprocessen har styrket hinanden
  • Idéer til, hvordan forandringsprocesser og AAU’s APV-model kan gå hånd i hånd
  • Inspiration i form af processer og metoder til at sikre en retfærdig og tryghedsskabende forandringsproces

MÅLGRUPPE

Kurset er målrettet dig, der har en udøvende rolle ift. arbejdsmiljøarbejdet og forandringer og gerne vil være endnu bedre til at planlægge og gennemføre succesfulde forandringsprocesser.

KURSUSFORBEREDELSE

Ingen

UNDERVISNINGSFORM

Kurset indebærer en aktiv læringsform og foregår derfor som af en blanding af oplæg, fælles dialog samt arbejde i grupper og praktiske øvelser.

TILMELDING

Via denne mailskabelon senest den 16/2-2018.  

PRIS

370 - 950 Kr. pr. modul alt afhængig af deltagerantal

ARRANGØR

Arbejdsmiljøsektionen

ADRESSE

Adresse og lokale oplysese senere