Nyudnævnt prodekan for uddannelse

Nyudnævnt prodekan for uddannelse

Studieleder for School of Medicine and Health, Jeppe Emmersen, er fra og med december 2017 udnævnt til prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Lagt online: 07.09.2017

Den 46-årige lektor i stamcellebiologi og bioinformatik og studieleder for School of Medicine and Health, Jeppe Emmersen, er udpeget til prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU.

Jeppe Emmersen er oprindeligt uddannet på Aarhus Universitet, men har arbejdet med PBL-baseret uddannelse på AAU siden 1999. Først som vejleder på basisåret, så semesterkoordinator, studienævnsformand, studieleder og fra 1. december 2017 altså prodekan for uddannelse.

- Jeg er glad og meget beæret over udnævnelsen og den tillid, dekanen dermed viser mig. Det er både sjovt og spændende at arbejde med læring, og jeg holder meget af den faglige dialog. Hele uddannelsesområdet er i hastig forandring foranlediget af stor politisk bevågenhed, nye typer studerende og digitaliseringen. Det er en udfordring, men giver også muligheden for at gøre en forskel. Jeg vil gerne gøre den forskel og styrke alle vores uddannelser, men det kan kun ske i samarbejde med hele organisationen af dygtige undervisere, forskere og administration, udtaler Jeppe Emmersen.

Også dekan Lars Hvilsted Rasmussen glæder sig over valget:

- Det er en meget stor glæde for mig, at Jeppe Emmersen nu påtager sig denne opgave. Han har en lang karriere inden for uddannelsesområdet, herunder de seneste knap fire år som studieleder. Ud over den praktiske erfaring med uddannelsesledelse og –administration har han også videreuddannet sig både inden for ledelse generelt og inden for ledelse på uddannelsesområdet. Jeg har svært ved at forestille mig nogen bedre baggrund for en prodekan for uddannelse end den, han har. Derudover har Jeppe en række personlige egenskaber, som jeg sætter stor pris på; han er rolig og løser problemer gennem dialog – og er vedholdende, når der er modstand og udfordringer.

Udpegningen af Jeppe Emmersen som prodekan for uddannelse betyder, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal udpege en ny studieleder. Denne proces forventes afsluttet inden 1. december 2017.