Konference: Forskningscenter sætter fokus på ulighed

Konference: Forskningscenter sætter fokus på ulighed

AAU’s nye forskningscenter Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed blev ved en konference erklæret åbent. Centret vil undersøge konsekvenserne af og løsningerne på ulighed i Danmark.

Hvordan opstår uligheden i Danmark? Hvordan kan det være, nogle byer oplever vækst, mens andre uddør? Hvilke politiske beslutninger kan være med til at afhjælpe uligheden i vores land? Det er blandt andre de spørgsmål, forskerne bag det nyåbnede forskningscenter Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed vil beskæftige sig med.

Ved centrets åbningsreception, der fandt sted i Utzon Center i Aalborg tirsdag den 16. maj, fortalte Jørgen Goul Andersen, der er en af de fem forskere, der står bag forskningscenteret, at der er behov for konkret viden og ikke blot antagelser eller oplevelser, når det kommer til den regionale ulighed i Danmark.

- Vores primære mål er at få mere styr på, hvad der er op og ned i forhold til den offentlige debat om ulighed. Vi bliver ofte mødt med en ”sådan er det jo”-tilgang til udviklingen i regionerne – men så enkelt er det ikke, forklarede Jørgen Goul Andersen. 

Et nødvendigt samarbejde

Ved konferencen var en lang række kommunale og regionale beslutningstagere, forskere, repræsentanter fra KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner til stede. Emnet regional ulighed er – og har længe været - under stor politisk bevågenhed, særligt i kølvandet på udflytningen af statslige arbejdspladser.

Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, der i øvrigt er alumne fra AAU, holdt tale og fremhævede også DR-dokumentaren ”En syg forskel?”, der belyste sundheden hos borgere fra henholdsvis Aalborg Øst og Hasseris i Aalborg Vest. Borgerne i Aalborg Øst lever i gennemsnit cirka 12 år kortere end borgerne i Hasseris.

- Det (forskellen på levetiden for Aalborg Øst- og Vest-borgere, red.) er simpelthen ikke godt nok. Hvis du ser på de psykisk syge borgere i Nordjylland, har de faktisk 15-20 år kortere tid at leve i. Vi har i regionen allerede igangsat en række initiativer for at komme den forskel til livs, men vi kan ikke løse problemerne alene. Vi bliver nødt til at samarbejde med de mange aktører i regionen. Jeg håber, vi kan stå sammen med dette forskningscenter om at skabe et mere lige Nordjylland, sagde Ulla Astman.

Hvad skaber ulighed

I sin åbningstale påpegede Jørgen Goul Andersen, at regional ulighed måske ikke altid er dårlig. Han forklarede, at tre faktorer kan have indflydelse: erhvervsudviklingen, institutionsudviklingen og bosætningen.

I nogle regioner, f.eks. Vestjylland, er ledigheden faktisk lav, selvom den gængse opfattelser er -  ifølge Jørgen Goul Andersen - at ”der er ikke noget at lave dér”, hvorfor meget få danskere flytter dertil i frygt for arbejdsløshed. Vækst eller nedgang afhænger derfor ikke udelukkende af erhvervslivet. Det kan også være et spørgsmål om image eller uddannelsesmuligheder.

Bag forskningscentret er Jørgen Goul Andersen og Morten Lassen fra Institut for Statskundskab, Ina Drejer og Jesper Lindgaard Christensen fra Økonomi og Ledelse samt Hans Thor Andersen fra SBi. Dekanen på SAMF, Rasmus Antoft, understregede i sin åbningstale, at de vil arbejde på at samarbejde med forskellige virksomheder og offentlige institutioner samt søge midler hjem fra fonde.