Søren Pind stillede op til debat med studerende

Søren Pind stillede op til debat med studerende

Uddannelses- og forskningsministeren talte om nogle af de udfordringer, som de videregående uddannelser står over for og svarede på spørgsmål fra studerende i kantinen torsdag eftermiddag.

Vi ved ikke, hvad god undervisning er, og det er et problem. Hvis vi bare sender flere penge, så ved vi ikke, om det virker. De studerende i Danmark er enormt privilegerede og går en spændende fremtid i møde.

Det var blot nogle af de pointer, som uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) fremførte, da han torsdag eftermiddag besøgte Aalborg Universitet for at møde de studerende til en snak om blandt andet kvalitet i uddannelserne og de udfordringer, der er på uddannelsesområdet.

Søren Pind gæster en lang række uddannelsesinstitutioner for at drøfte de studerendes forhold, og der var pænt fyldt op i kantinen på Fib. 15, da ministeren lagde vejen forbi.

De studerende fik mulighed for at stille spørgsmål, men inden spørgerunden begyndte, gav Søren Pind sine bud på, hvad der skal arbejdes på for at styrke uddannelsen af unge i Danmark.

Søren Pind svarede på spørgsmål om blandt andet uddannelsesloft og besparelser.

Større fleksibilitet

Søren Pind hæftede sig ved, at uddannelsessystemet i fremtiden skal være mere fleksibelt, end det er i dag. En undersøgelse viser, at 40 procent af de job, vi kender i dag, forsvinder i løbet af få år, og den teknologiske udvikling går lynhurtigt. Derfor må kandidater fra universiteterne indstille sig på, at de i løbet af deres karriere skal skifte løbebane seks-syv gange, forklarede uddannelses- og forskningsministeren.

De studerende skal i fremtiden blive i stand til at omstille sig og tilegne sig viden inden for et bredere felt. Der bør komme mere fokus på tværfaglighed – for eksempel skal flere humanister have teknisk viden, mente Søren Pind, som i øvrigt roste Aalborg Universitet for evnen til at kombinere det teoretiske med de praktiske.

Bedre undervisning

Han nævnte flere gange under den fem kvarter lange seance, at han var meget optaget af at finde ud af, hvordan man forbedrer kvaliteten af undervisningen.

- Vi har i de seneste 40 år vidst, hvad god forskning er, men vi ved ikke, hvad god undervisning er. Jeg er på jagt efter evidens for, hvad der virker, sagde Søren Pind.

Han henviste til, hvordan det i forbindelse med statsminister Lars Løkke Rasmussens sommercamp DrengeAkademiet er lykkedes at løfte drenge med faglige udfordringer, så de på 14 dage rykker sig enormt, fordi de får et intensivt læringsforløb. Problemet er bare, at man endnu ikke har fundet ud af, hvad der virker på de videregående uddannelser, og det skal der gøres noget ved, påpegede han.

En mikrofon pakket ind i en blød skal blev afprøvet af ITS under ministerbesøget og den virkede efter hensigten. Den kunne kastes frem og tilbage mellem deltagere, men præcision var dog ikke altid i top.

Da uddannelses- og forskningsministeren åbnede for spørgsmål ville studerende gerne vide, hvordan Søren Pind mente, at han kunne styrke kvaliteten, når politikerne hvert år kræver, at uddannelsesinstitutionerne skal spare.

Søren Pind svarede, at det ikke handler om at tilføre flere midler, og at der faktisk ikke er bevis for, at det hjælper noget at afsætte flere penge til uddannelsesområdet.

- Det handler om at bruge midlerne rigtigt. Hvis jeg sender flere penge af sted, ved jeg ikke, om det virker. Men det er vi i gang med at finde ud af, sagde Søren Pind.
Han forklarede, at der mange steder var gode erfaringer med at skære i den offentlige sektor med eksempelvis to procent om året, fordi det tvang ledere og medarbejdere til at finde på nye og bedre løsninger.

Sørn Pind understregede samtidig, at han ikke var vild med ideen om konsekvent at skære med to procent om året, og at han håbede, at kravet på et tidspunkt bortfalder.

Søren Pind vil have analyseret, hvad god undervisning er.

Debat om uddannelsesloft og SU

Flere studerende stillede spørgsmålstegn ved det fornuftige i at indføre et uddannelsesloft. Søren Pind understregede, at danske studerende er privilegerede, og at det politiske flertal med uddannelsesloftet ville gøre unge opmærksomme på, at de skulle forberede sig godt, før de valgte en uddannelse. Han mindede om, at de studerende har mulighed for at stoppe på en uddannelse efter forholdsvis kort tid, hvis de har valgt forkert – det giver dem mulighed for at søge ind på en anden bacheloruddannelse.

Under sit indledende oplæg og i forbindelse med svar på de studerende spørgsmål argumenterede Søren Pind flere gange for, at ikke alle studerende på universiteterne nødvendigvis skal have en kandidatuddannelse.  For eksempel har man i Schweiz gode erfaringer med at lade unge arbejde samtidig med, at de uddanner sig.

Problemet er, at der i Danmark ikke er så stort et arbejdsmarked for bachelorer, og det er ærgerligt, sagde ministeren. Han mente også, det var problematisk, at gymnasierne tilsyneladende ikke forbereder de unge ordentligt, før de vælger uddannelse, og at det er forkert, at man i Danmark ser ned på erhvervsuddannelser.

En studerende fra den eneste borgerlige studenterorganisation ville – med et smil på læben - høre Søren Pinds holdning til forslaget om, at man ”skal sætte de studerende fri og afskaffe SU’en”.

- Ud af de 50 milliarder kroner, vi bruger på forskning og uddannelse, går de 17 milliarder til SU, og det sker samtidig med, at vi har kvalitetsudfordringer. Hvis folk bestilte noget samtidig med, at de fik deres uddannelse, ville vi ikke stå i den udfordring. Men jeg tror ikke helt på ideen om at afskaffe SU’en. SU har et formål, og hvis man i stedet lavede et lånefinansieret system, ville det blive socialt skævt, sagde Søren Pind.

Uanset hvilke udfordringer uddannelsesområdet og de studerende står over for, var Søren Pind særdeles fortrøstningsfuld på de studerendes vegne.

- I går en lys fremtid i møde, påpegede uddannelses- og forskningsministeren.