VIP-ansatte skal vælge nyt medlem til AAU’s bestyrelse

VIP-ansatte skal vælge nyt medlem til AAU’s bestyrelse

Ledig plads i bestyrelsen skal besættes af medarbejderrepræsentant. Der er frist for anmeldelse af kandidatur den 21. september.

VIP-medarbejderne på Aalborg Universitet skal vælge et nyt medlem til AAU’s bestyrelse.

Pladsen i bestyrelsen blev ledig, da professor Søren Nielsen i juni meddelte, at han ønskede at forlade bestyrelsen. Pladsen skal besættes i perioden indtil 31. januar 2020.

Senest 21. september kl. 12 skal interesserede melde deres kandidatur til valgudvalget ved hjælp af en elektronisk formular, som man finder her. 

For at være gyldig skal en kandidatliste være underskrevet af mindst 10 stillere.

Hvis kun én kandidat stiller op, bliver der tale om fredsvalg.

Det nye bestyrelsesmedlem skal vælges blandt en medarbejder på et af de ”våde” områder, det vi sige TECH, ENG, SUND eller SBI, men også VIP-ansatte fra de ”tørre” områder (HUM og SAMF) kan stemme i forbindelse med valget.

Alle VIP-ansatte med mindst halvtidsbeskæftigelse kan stemme, og de skal afgive deres stemme elektronisk – afstemningen foregår 3.-5. oktober på denne hjemmeside. 

Valgudvalget opfordrer til, at medarbejdere inden valget kontrollerer, om de har fået tildelt en valgret. Ansatte kan se. om de har valgret her.

Den 6. oktober står det klart, hvem der får den ledige bestyrelsesplads. Valgudvalget tæller stemmerne på et åbent valgudvalgsmøde og offentliggør resultater snarest derefter på valghjemmesiden.

Læs flere detaljer om suppleringsvalget.