Ph.D. defense by Jesper Moesgaard Rantanen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Jesper Moesgaard Rantanen, Nyremedicinsk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: "Arrhythmias, Heart Rate Variability and Marine n-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Patients on Chronic Dialysis"

Tidspunkt

29.09.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 29. september 2017 kl. 13.00
Auditoriet, Sygehus Syd, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

Forsvaret foregår på engelsk.

 

Vejledere

Jeppe Hagstrup Christensen, Professor, overlæge, dr.med.
Nyremedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Erik Berg Schmidt, Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Sam Riahi, overlæge, ph.d.
Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet


Bedømmere

Bodil Steen Rasmussen, Klinisk Professor
Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Peter L. McLennan, Professor, BSc (Hons), PhD
Centre for Human and Applied Physiology
Graduate School of Medicine,                   
University of Wollongong, Australia

Peter Marckmann, overlæge, dr.med.
Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 

Om ph.d.-afhandlingen

Patienter i kronisk dialyse har en betydelig øget risiko for pludselig hjertedød oftest forårsaget af arytmier. Trods dette er viden omkring forekomsten af arytmier i denne population sparsom. Kardiel autonom dysfunktion øger risikoen for arytmier og er muligvis en del af forklaringen på den høje risiko for pludselig hjertedød. Hjertefrekvensvariabilitet (HRV) er et non-invasivt mål for den kardielle autonome modulation, og en nedsat HRV er en stærk uafhængig risikofaktor for pludselig hjertedød. Marine n-3 polyumættede fedtsyrer (PUFAs) har vist sig at have en beskyttende effekt mod pludselig hjertedød og en mulig antiarytmisk effekt enten via direkte effekter på myokardiet eller indirekte via ændringer i den kardielle autonome modulation. Dette er dog kun undersøgt i begrænset omfang hos patienter i kronisk dialyse.

I et tværsnitsstudie (n=169) påvistes, at prævalensen af både mindre betydende og klinisk signifikante arytmier var høj vurderet på baggrund af 48 timers Holter-optagelser af hjerterytmen, og flere kliniske karakteristika associerede med arytmier blev identificeret. I et efterfølgende tværsnitsstudie bekræftedes at autonom dysfunktion var hyppigt forekommende, men der var ingen associationer mellem 24-timers HRV og plasma phospholipid indholdet af marine n-3 PUFAs (n=135). Derimod var phospholipidindholdet af den hyppigst forekommende marine n-3 PUFA docosahexaensyre associeret med en lavere forekomst af ventrikulær takykardi (n=152) antydende en potentiel antiarytmisk effekt i denne population.

Dernæst fulgte et randomiseret, dobbeltblindet og placebo-kontrolleret forsøg (n=112). Daglig tilskud med 2 g n-3 PUFAs over 3 måneder påvirkede ikke SDNN (standarddeviationen af RR-intervaller), som er et overordnet mål for HRV, mens andre HRV-indices steg signifikant indikerende en øget vagal modulation af hjerterytmen. Ligeledes observeredes en signifikant stigning i det gennemsnitlige RR-interval svarende til et fald i hjertefrekvensen med ca. 3 slag/min. Disse effekter vil muligvis kunne beskytte imod maligne ventrikulære arytmier i denne højrisiko population.

 

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Auditoriet, Sygehus Syd, Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Kontakt AAU

Har du spørgsmål vedr. arrangementskalenderen på AAU, kan du kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk
 

Se vejledning for inddatering af arrangementer