AAU Innovation har fået 535.000 kr. til forandringsprojekt

AAU Innovation har fået 535.000 kr. til forandringsprojekt

FUSA-bevilling skal blandt andet styrke kompetencer hos AAU Innovation.

Lagt online: 03.05.2018

INDSATSOMRÅDE: VIDENSAMARBEJDE

AAU Innovation har søgt og fået 535.000 fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til et forandringsprojekt. Projektet skal sikre medarbejdere og ledere de rette kompetencer og metoder til den fremtidige opgaveløsning, opgaveorganisering og udvikle AAU Innovation til at støtte bedre op om AAU strategi for integration af videnssamarbejde i forskning og uddannelse.

Projektet IVAN (InnoVation Ad Nye veje) skal i det næste halvandet år styrke AAU Innovations fællesskab, kompetencer og opgaveorganisering og har afsæt i områdets rolle i AAUs strategi ”Viden for Verden”.

Projektet skal udvikle, styrke og forankre en forandringsproces, og resultere i skabelsen af en fælles identitet for medarbejdere og ledere. Derudover skal projektet udvikle arbejdsfællesskaber, videndeling og fællesskab om kerneopgaven og sikre medarbejderne de fremtidige kompetencer.

AAU Innovation vil være dagsordenssættende, og processen skal ske i samarbejde med brugerne og igennem co-creation med lignende enheder på eksempelvis sygehus, kommunale og regionale enheder og virksomheder.

AAU Innovation arbejder med implementering af AAUs strategi på vidensamarbejdsområdet og arbejder for i langt højere grad at være en integreret del af forskning og innovation.

Vidensamarbejdet skal have afsæt i brugere og i langt højere grad involvere brugerne. AAU Innovation vil øge både kendskab, involvering og opgaveløsning for at styrke AAUs strategiske indsatser og universitetets fremtidige behov for understøttelse af vidensamarbejde.