Ledelse på et vippebræt

Ledelse på et vippebræt

Selvmodsigende, komplekse og modsætningsfyldte krav. Det karakteriserer vilkårene for offentlige ledere, der bliver kastet rundt mellem tilsyneladende uløselige paradokser. Ved et fyraftensmøde satte psykolog Lotte Lüscher fokus på dette.

Lagt online: 28.05.2018

INDSATSOMRÅDE: KOMPETENCE, ORGANISATION OG LEDELSE

Se slideshow nederst på siden.

På en af de varmeste majdage i flere år samlede 60 mennesker sig frivilligt i et alt for varmt og solbeskinnet lokale for at høre om ledelsesvilkår i universitetsverden: Det er næsten i sig selv et paradoks. Men de gjorde det.

Torsdag den 24. maj blev et fyraftensmøde for ledere afholdt på AAU i Aalborg af dekan Henrik Halkier i samarbejde med AAU Kompetenceudvikling. Henrik Halkier er direktionsansvarlig for indsatsområdet Kompetence, organisation og ledelse i AAU’s strategi Viden for verden. Henrik Halkier forklarede i sin introduktion, at paradoksledelse er en kompleks størrelse. Der er en stigende kompleksitet som grundvilkår i ledelsesopgaven.

- Ledere er presset fra alle sider og skal vise kvalitet. Der kommer krav oven fra, og der kommer krav neden fra. Så hvor ligger man som leder sit fokus, spurgte Henrik Halkier retorisk og fremførte: Bare jeg får 1 ½ god idé med hjem, så bliver jeg glad.

Paradokser kan tænkes, ikke handles

Lotte Lüscher gjorde sit, for at de 60 ledere fik idéer med hjem. Om paradokser fremhævede hun, at man kan tænke et paradoks. Men man kan ikke handle et paradoks. Forstået på den måde, at i sig selv er et paradoks selvmodsigende og vil aldrig kunne løses med én løsning.

Lotte Lüscher pegede på en række generelle og aktuelle paradokser, som findes i mange virksomheder i dag. Dette også underforstået universitetsverden, som hun selv kommer fra:

  • Stramme budgetter og udvikling
  • Tværfaglighed og høj specialisering
  • Hensynet til sikker drift og innovation og nytænkning
  • Kortsigtede præstationskrav og langsigtede udviklingsmål
  • Medarbejdere som virksomhedens væsentligste ressource og skarp fokus på hurtige resultater og høje krav
  • 0-fejls kultur og eksperimenterende nytænkning.

I løbet af en times tid holdt Lotte Lüscher hovedet koldt i det varme lokale og satte fokus på, hvordan man som leder bevarer handlekraften i en hverdag fyldt med kompleksitet og modsætningsfyldte krav. Bl.a. er et muligt svar at den gode ledelse sørger for at skabe handlingskraft i paradokserne.

Står på et vippebræt

Lotte Lüscher fremhævede at ledelse foregår, som står man på et vippebræt. Og ubalanceret ledelse kan krænge over og blive ’for meget af det gode’. En leder kan fx gå efter relationer eller resultater. Går hun for meget efter relationer med medarbejderne, så bliver det hurtigt for ’blødsødent’. Og omvendt, krænger den over mod for meget fokus på resultater, så bliver det nedslidende.

Lederens fokus kan også være de modsatrettede ’stabilitet’ og ’og fornyelse’. Er der for meget fornyelse, kan tingene blive for kaotiske. Men er der derimod for meget stabilitet, så bliver tingene også let forstenede.

Efter oplægget var der netværk og uformel snak mellem deltagerne. Her understregede Henrik Halkier, at han til rigeligt havde fået mange idéer med hjem.

Lotte Lüscher er psykolog og Phd. i ledelse fra Aarhus Universitet. Endvidere er hun ekstern lektor ved Aarhus Business School og Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Video:

 

Slideshow: