AAU logo

AAU Inside

nyhed

TAP-personale i AAU’s laboratorier løftes

TAP-personale i AAU’s laboratorier løftes

Der har netop været informationsmøde om mulighederne for at løfte de pædagogiske kompetencer hos TAP-medarbejdere, som arbejder i AAU’s laboratorier. AAU har fået midler fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til et kompetenceudviklingsprojekt.

Lagt online: 21.06.2018

INDSATSOMRÅDE: KOMPETENCE, ORGANISATION OG LEDELSE

Se video nederst i artiklen.

Laboratoriemedarbejdere og flere af deres ledere var torsdag morgen mødt op til informationsmøde om det kompetenceudviklingsprojekt, som AAU har fået 605.000 kr. fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til at gennemføre. På mødet fik de information om hvad projektet går ud på, og hvad der kræves for at få del i de mange kompetencemidler.

Strategisk indsats

Projektets formål er at løfte de pædagogiske kompetencer hos TAP-medarbejdere, som arbejder i AAU’s laboratorier, og som har instruktionsopgaver over for studerende og kolleger. Projektet taler dermed direkte ind i AAU’s kompetencestrategi, som understreger behovet for at styrke undervisnings- og formidlingskompetencer også hos de administrative medarbejdere. Projektet støttes derfor også af strategimidler fra Viden for Verden.

Pædagogisk kompetenceløft

AAU Kompetenceudvikling, som er tovholder på projektet, fortalte de fremmødte om rammerne for projektet, som løber fra efteråret 2018 til starten af 2020. Der er plads til 36 deltagere, heraf 3 fra København, som fordeles over projektets tre faser: efterår 2018, forår 2019 og efterår 2019. Projektdeltagerne vil bl.a. få betalt deres deltagelse i Voksenpædagogisk Grundkursus, som kursusleder fra AOF Nord, Unni Halvorsen, kort præsenterede på informationsmødet.

Tillidsrepræsentanter Merete Fredsgaard fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Per Knudsen fra Institut for Byggeri og Anlæg fortalte om hvad deltagerne kan forvente at få ud af at deltage i projektet.

Institutleder Kim Dremstrup fremhævede fordelene ved projektet set fra instituttets perspektiv. Med støtte fra både FUSA og AAU’s egne strategiske midler får instituttet et stort fagligt udbytte uden at skulle betale kursusgebyr.

Tilmelding nu

Projektet starter op til efteråret, og interesserede deltagere skal derfor melde sig til nu. Tilmelding sker ved at sende en mail til tilmelding@adm.aau.dk, og deltagelsen i projektet skal være godkendt af institutlederen. Da der er et begrænset antal pladser, forbeholder projektgruppen sig ret til at fordele pladserne ligeligt mellem de deltagende institutter, hvis der er flere end 36, der ønsker at deltage.

Sidste chance for FUSA-midler

Med OK18 bliver FUSA nedlagt, så AAU-projektet er et af de sidste, som får støtte fra fonden. Det er altså en enestående mulighed for at få del i kompetencekronerne. Forhandlingsparterne har aftalt en ny Statslig Kompetencefond, som skal erstatte FUSA og Kompetencefonden, og som udmøntes til individuel kompetenceudvikling.

Tværgående samarbejde

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem AAU Kompetenceudvikling og tillidsrepræsentant for HK Merete Fredsgaard fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og TR for Dansk Metal Per Knudsen fra Institut for Byggeri og Anlæg, og målgruppen for projektet arbejder på 7 forskellige institutter.