AAU logo

AAU Inside

AAU gør klar til nye persondataregler

EU’s Persondataforordning træder i kraft i maj 2018. Det har betydning for både det administrative og videnskabelige arbejde på universitetet

Lagt online: 26.06.2017

Den måde virksomheder håndterer persondata på, har et meget stort fokus i øjeblikket, og der er jævnligt eksempler på, at persondata ikke på bliver behandlet korrekt. Det har EU besluttet at gøre noget ved, og fra maj næste år skal alle virksomheder og institutioner leve op til en række skærpede regler – det gælder selvfølgelig også AAU. Det betyder, at hele universitetet bliver involveret, og der er sat et projekt i gang, der på tværs af forretningen skal sikre, at vi er klar og får mest mulig ud af de nye regler. Der er i øjeblikket ved at blive nedsat styregruppe og arbejdsgrupper, der skal arbejde med databeskyttelse, ligesom der skal der ansættes en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Helt overordnet betyder de nye regler, at man ikke må opbevare persondata uden et legitimt og beskrevet formål.

Klar til at møde nye regler

For det akademiske område der vigtigt, at vi er klar til at leve op til de krav, som persondataforordningen stiller. Det er helt essentielt, når vi i fremtiden skal søge bevillinger, at der er styr på de formelle krav til at håndtere persondata i forskningsøjemed. Det er vigtigt, at der er styr på hvor vi opbevarer og behandler persondata, når nye regler når de træder i kraft. I IT services står Informationssikkerhedschef Gitte Melph i spidsen for arbejdet med at sikre, at vi er helt klar til maj 2018.

”Vi skal alle være bedre til at behandle og beskytte data, og det er lidt en kulturændring der skal til. Det er en stor opgave, men det er i alles interesse, at vi kan håndtere persondata,” fortæller Gitte Melph.

På det administrative område bliver der i dag samlet og håndteret meget data om både studerende, ansatte og samarbejdspartnere, og også her vil der blive et stort arbejde med at klarlægge den måde persondata håndteres på. For at forberede dette, vil alle relevante områder på universitetet i løbet af efteråret 2017 blive involveret i arbejdet, og der kommer meget mere information om, hvad forordningen kommer til at betyde, og hvordan vi i fællesskab kan sørge for, at arbejdet kommer til at give mest mulig værdi.