AAU-ID-PROJEKTET NU OG HER

Siden 2016 har AAU-ID-projektet været i gang. Få her et indblik i, hvad der lige nu rør på sig i projektet, og hvad de næste aktiviteter er.

Lagt online: 31.01.2018

IIQ, som AAU’s IdM løsning fra Sailpoint hedder, er godt i gang med at blive customiseret, så den passer til AAU’s behov. Dette arbejde forventes færdig i løbet af foråret.  Der er blevet etableret et testmiljø, som driftes i IFS, og projektet har gennemført installations- og smoke-test.

Organisationsløsning til AAU i marts 2018

Der er indgået kontrakt med Reflective om levering af en organisationsløsning til AAU. Den forventede implementering vil foregå i marts 2018. Løsningen vil i første omgang dække ledelseshierarkiet (de organisatoriske enheder er en del heraf), og på sigt forventes den at dække andre behov som fx at indeholde informationer om et forsker-, studenter- eller lokalehierarki. Organisationsløsningen vil dermed også blive til gavn for andre projekter, andre løsninger og ikke mindst i forhold til organisationen bredt set. Den understøtter naturligvis også de krav, som GDPR fra slutningen af maj stiller til AAU og den måde, vi håndterer og opbevarer data på og dermed også retten til at blive glemt. Løsningen forventes vedligeholdt i samarbejde med HR, og forvaltningen ligger hos ITS.

Brugerinvolvering og referencegruppe

I begyndelsen af marts inviterer projektet alle de medarbejdere fra institutterne, som arbejder med brugeradministration, ind til en præsentation af status på projektet med henblik på at få brugerens feedback. Tanken er også, at der skal ske en forventningsafstemning, så alle parter er på samme side i bogen i forhold til, hvad det er for en løsning, projektet ender ud med at levere og hvornår. Projektleder Lotte Bonderup fortæller:

- Vi vil rigtig gerne inddrage brugerne, og vi håber, det kan være første skridt til oprettelsen af en ny referencegruppe, som kan være med til at sikre den bedst mulige brugerløsning, forklarer hun.

Vil du vide mere om AAU-ID-projektet, er du meget velkommen til at kontakte Lotte på lbo@its.aau.dk eller Helle Harken Larsen, hhl@its.aau.dk, som varetager systemforvalterrollen.