Apv-rundering i ITS

Lagt online: 01.03.2018

Den årlige APV-rundering i ITS er i gang.
 
 
Tidligere har runderingen været skudt i gang i ITS af minitrivselsmålingen kaldet trivselsbarometeret. Det er dog besluttet i direktionen (efter drøftelse i HAMiU), at trivselsbarometeret i 2018 skal afvikles i november, hvorfor det ikke afvikles nu. Vi har i ITS tidligere benyttet vores egen trivselsmåling, som også blev afviklet i efteråret – hvorvidt den videreføres er ikke besluttet, men det vil blive drøftet i ITS-SA.
 
Til trods for flytningen af tidspunktet for trivselsbarometret, så er APV-runderinger i alle organisatoriske dele af ITS nu igang.
 
Det er de valgte arbejdsmiljørepræsentanter, der står for selve runderingen, som sker efter de runderingsskemaer, som er besluttet at bruge på AAU-niveau.
 
Arbejdsmiljøarbejdsgruppen (ITS-AMG) har besluttet i år at supplere de generiske runderingsskemaer med en afdækning af, hvor yderligere samarbejde kunne ske, hvis vi kan etablere nogle fysiske rammer, som i højere grad gør det muligt at ”sidde sammen et sted” eller at ”sidde hos nogle andre” enkelte dage eller lidt længere perioder. Dette på bagrund af, at det lige nu ser ud som om, vi får lidt mere areal på flere af vores lokaliteter.
 
Når alle runderinger er gennemført, vil arbejdsmiljørepræsentanterne lave en opsamling med feedback fra medarbejderne og videregive denne til team- og afdelingsledere for videre tiltag.
 
 
Se mere på: http://www.intranet.its.aau.dk/moeder/Samarbejds-og+Arbejdsmiljoudvalg/ og http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/7679