God forskningskommunikation kan trænes

God forskningskommunikation kan trænes

Lagt online: 05.10.2018

Det var budskabet til de ca. 40 forskere, som var mødt frem til AAU Research Academy’s netværksarrangement i Aalborg den 3. oktober 2018.

Søren Kristiansen, prodekan og medlem styregruppen for AAU Research Academy (AAURA) bød velkommen til netværksarrangementet, som stillede skarpt på professionel kommunikation, en af de fem overskrifter for kurserne i AAURA.

Deltagerne fik en forsmag på forårets kommunikationskurser, gode råd med på vejen fra en garvet forsker samt mulighed for at netværke med kolleger fra andre institutter over et glas vin og en bid mad.

Karriereeksempel

AAURA har en ambition om at vise de yngre forskere, at der ikke findes én rigtig vej at gå, når man skal udvikle sin karriere. På dette netværksmøde fortalte professor emerita Henriette Giese fra Institut for Kemi og Bioteknologi, hvordan hun har grebet sin karriere an.

Go for the challenge!

Henriette Gieses CV bærer præg af, at hun har arbejdet med mange forskellige opgaver og forskellige steder på kloden. Hendes karrierevalg har ikke kun været styret af faglige ambitioner, og vejen har bestemt ikke været snorlige. Men de valg, hun har truffet, har været meget bevidste, og så er hun altid gået efter udfordringer! Hendes budskab til de yngre forskere til stede i salen var derfor, at de skal holde øjnene åbne og tage imod, når nye muligheder byder sig. ”I skal ikke være bange for at prøve noget nyt. Go for the challenge!”, lød rådet fra den erfarne professor.

Tal med nogen om din karriere

Med erfaring som både forsker og leder har Henriette Giese vejledt mange yngre forskere og siden fulgt deres karrierer. Hun har også drøftet karrierevalg med flere postdocs; herunder om deres karriereønsker bedst kunne udleves på universitet eller i industrien. Det at kunne have en åben dialog med nogen om karrierevalg, drømme og muligheder, er vigtigt. ”Find nogen at tale med om jeres karriere”, lød opfordringen.

Forsmag på kommende kurser

God eller dårlig kommunikation kan være afgørende for, om du får fondsmidlerne eller ej. Så kort kan det siges ifølge kommunikationskonsulenter Marianne Bom og Rie Jerichow. De to konsulenter gav en forsmag på kursusindholdet i de to AAURA-kurser Effective research communication og Pitching to funding agencies, som udbydes efter nytår i Aalborg og København. Kurserne skal træne deltagerne i at formidle deres forskning kort og præcist – noget som kan være lidt en kunst.

God kommunikation kan læres

God forskningskommunikation kan heldigvis læres, men det kræver også øvelse. Deltagerne fik derfor lejlighed til at øve sig undervejs i at fortælle kort til andre, hvad de arbejder med, og for de modige var der efterfølgende mulighed for at blive filmet og få en kort feedback på optagelsen.

Snakken blandt deltagerne fortsatte efter oplæggene, da arrangementet sluttede med et glas vin og tapas fra slagteren i Gistrup.

Links til kurserne

Effective science communication i Aalborg

Effective science communication i København

Pitching to funding agencies i Aalborg

Læs mere om AAU Research Academy her