It-arkitektur på AAU præsenteret på temamøde

D. 7. november havde Arkitektur-teamet i Strategi og Portefølje inviteret kollegerne i ITS til en præsentation af arkitektur-disciplinen og indblik i nogle aktuelle eksempler på, hvordan arbejdet med arkitektur udspiller sig i praksis.

Lagt online: 22.12.2017

For et par timer fik godt 50 fremmødte ITS’ere på egen krop at mærke, hvordan det er at være studerende på skolebænken. I hvert fald var seminarrummet på Fibigerstræde godt fyldt ud og vidnede om nysgerrighed i dagens emne, da arkitektur-teamets medarbejdere havde sat sig for at dele deres viden med kollegerne fra andre afdelinger i ITS.

Afdelingschef Thomas Krumbak lagde ud med en generel præsentation af arkitekturfaget og forklarede, hvorfor vi har brug for arkitekter i ITS:

- Vi laver alle sammen arkitektur, men fordi systemlandskabet på AAU er komplekst, er der brug for et hovedfokus på arkitekturen på AAU. Det er en specialistdisciplin, som i praksis sikrer koordinering og sammenhænge, fortæller han.

Efter velkomst og generel præsentation af arkitektur som it-fagdisciplin relateret til AAU, præsenterede de enkelte arkitekter sig selv og de projekter, som de lige nu arbejder ihærdigt med, netop for at vise, hvordan der arbejdes med arkitektur på AAU og hvordan, det arbejde understøtter ITS’ rolle.

Tomas Nesgaard lagde ud med en præsentation af projektet IT-KvUd, som går på it-understøttelse af processer for kvalitetssikring og –udvikling. Det drejer sig bl.a. om processerne for kvalitetssikring og institutionsakkreditering, studieordningsprocessen, registrering af undervisnings- og vejledningstimer, Uddannelsesbasen mv.

Dernæst præsenterede Laust Bach Larsen projektet Skemalægning og lokalebooking, som først og fremmest er et forretningsmæssigt forandringsprojekt. Det dækker over et opgør med decentrale processer og systemer og sigter mod en i højere grad styret proces med universitetsbestemte politikker for skemalægning, lokalebooking, ejerskab osv.

Tredje eksempel på arkitektens arbejde på AAU er udfasningen af Scanpas, som Rainer Bohm præsenterede. Udfasningen sker, fordi HR har valgt at understøtte deres processer med Statens HR-løsning i stedet.

Som fjerde mand på podiet stod Hans Henrik Pind for en præsentation af AAU ID-projektet.

Det er et compliance- og effektiviseringsprojekt, der sikrer AAU ensartede og effektive processer for identitets- og rettighedsstyring, ligesom nye automatiserede kontroller og logning af brugernes rettigheder, vil danne grundlaget for at sikre lovmedholdighed til både nuværende og kommende lovgivning i forhold til it-sikkerhed.

Arkitektur-teamet ville gerne have fortalt meget mere, men nåede på temamødet ikke at tage os igennem alle slides. Fortvivl ikke – du kan se præsentationen lige her – og fra teamet lyder en stor opfordring til at kontakte dem for uddybende spørgsmål og dialog.