ITS’ trivselsmåling 2017

Oktober blev måneden for den årlige trivselsmåling i ITS. En høj besvarelsesprocent vidner om et flot engagement i arbejdspladsen og vores fælles trivsel. Det videre arbejde med indsatsområder på baggrund af medarbejdernes besvarelser fortsætter i 2018.

Lagt online: 22.12.2017

Michael Collin har i kraft af sin rolle som ledelsesrepræsentant i ITS-SA (ITS’ samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg) efter målingens afslutning gennemgået resultatet med arbejdsmiljørepræsentanterne. Sideløbende er målingens resultat sendt ud til alle medarbejdere i ITS, som på teamniveau dermed også kan behandle og diskutere resultaterne.

- Tak for jeres deltagelse i trivselsmålingen – vi nåede en flot besvarelsesprocent på 83,2, kvitterer Michael Collin i en mail til alle medarbejdere d. 9. november.

Du kan se trivselsmålingens resultat her

Trivselsmålingens effekt i 2018

Alle teams input er via teamlederne medtaget i det videre arbejde i den udvidede ledergruppe, hvor fokus netop nu er på handleplanerne for 2018. For de interne handleplaner vil inputtet fra arbejdsmiljørepræsentanterne også være givtige for en mere præcis udvælgelse af indsatsområder for trivslen i ITS i 2018.

Du kan altid komme med feedback og forslag til enten din arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder, som vil tage dit input med i det igangværende arbejde.