Ledelsen stiller skarpt på ledelse

Ledelsen stiller skarpt på ledelse

AAU’s øverste lederkreds har mødtes på deres årlige temadag. I år var der fokus på forandrings- og innovationsledelse.

Lagt online: 13.11.2018

Omkring 65 ledere fra niveau 1-3 var 12. november 2018 samlet til AAU’s årlige lederdag. Formålet med lederdagen er at give plads til refleksion. Og giver lederne mulighed for sammen at udvikle ledelsen på Aalborg Universitet. Dette behov understregede rektor Per Michael Johansen i sin velkomst.

- Lederdagen afholdes i 2018 midt i en meget travl periode med budgetlægning og gennemførelsen af den største administrative reorganisering i universitetets historie. 2018 har for mange afdelinger stået i forandringens tegn, og der er således nok at se til. Men vi må aldrig have så travlt, at vi ikke har tid til at dygtiggøre os eller til at stoppe op og reflektere over det, vi gør, sagde rektor Per Michael Johansen.

Dagen bød på oplæg fra personer både fra Aalborg Universitet og udefra. De talte om forandrings- og innovationsledelse. Der var også afsat tid til decideret gruppearbejde. Dette arbejde blev ledet af den øverste ledergruppe i ledelsesgrupper. Det gav deltagerne mulighed for at arbejde med styrker og udviklingsmuligheder.

Koncept for lederfeedback

Fokus på ledelse på AAU understreges af, at der snart tages et nyt redskab i brug til hjælp for lederne at få feedback på deres ledelse. I begyndelsen af 2019 tages temperaturen således på ledelsen ved hjælp af et koncept for lederfeedback. Det er et helt nyt værktøj på AAU.

Konceptet bliv på lederdagen præsenteret af dekan Henrik Halkier, direktionsansvarlig på Kompetence, Organisation og Ledelse under Viden for Verden.

Formålet med feedbacken er at give en grundig og systematisk tilbagemelding på den enkeltes lederskab fra medarbejdere, kolleger/samarbejdspartnere og nærmeste chef.

AAU styres godt i mål

Per Michael Johansen bemærkede i sin velkomst også, at lederne netop med de nye organisationsændringer har et særligt stort ansvar.  

I februar i år meldte direktionen ud, at fakultetskontorerne ville blive nedlagt, og opgaverne fordelt ud på institutterne og Fælles Service.

- De organisatoriske ændringer, der fulgte af den beslutning, har vi alle mærket konsekvenserne af, og vi er ikke færdige med at styre AAU godt i mål, selv efter at ændringerne er trådt i kraft pr. 1. oktober i år. Der hviler et stort ansvar på jer som ledere for at bidrage til, at medarbejderne lander godt i den nye struktur. For institutlederne betyder organisationsforandringen, at I skal påtage jer nye opgaver og nye ansvarsområder. Det gode institutlederskab er derfor også på programmet i dag, sagde rektor Per Michael Johansen.

Lederdagen er arrangeret af AAU kompetenceudvikling. Den er sammensat for AAU’s øverste lederkreds, dvs. ledelsesniveau 1-3. Den har til formål at samle lederne én dag om året om et aktuelt tema. Lederdagen giver mulighed for, at ledere netværker indbyrdes og drøfter ledelsestemaer af relevans for arbejdet på AAU.

Læs mere om AAU's strategi 2016-2021 Viden for verden, klik her.