Nye ferieregler

Aalborg Universitet har vedtaget helt nye ferieregler, som gælder alle ansatte. Det betyder også ændringer i proceduren for indmeldelse af ferie i ITS.

Lagt online: 01.03.2018


I midten af februar har sekretariatschef Peter Nørkjær sendt information ud til alle ansatte i ITS om de nye regler inklusiv de relevante blanketter.
 
Hovedpointerne er:

  • Hele det kommende ferieår skal planlægges nu, altså inden ferieåret starter.
  • Der er en blanket, der skal udfyldes og underskrives.
  • Ferien kan – naturligvis – ændres senere.

 
Når blanketten er behandlet og underskrevet af medarbejder og leder, så vil den efterfølgende blive arkiveret i workzone (dette gør ferieregistranten-Iben)
 
Dette gælder i udgangspunkt de 5 ugers ferie, men du må meget gerne også planlægge de 5 særlige feriedage i sammen ombæring. Skulle der i løbet af ferieåret komme ændringer til den planlagte ferie, skal der sendes en mail til ferie@its.aau.dk med din leders accept på ændring af ferien, og dette vil så også blive arkiveret i workzone. Der er ikke behov for en ny blanket i det tilfælde; ved ændringer er en mail nok.
 
Ledelsen ved ITS er til fulde klar over, at dette bliver en stor ændring i forhold til vores procedure i dag. Men da reglerne er indført af HR-afdelingen og gælder på tværs af AAU, skal vi følge den anviste forretningsgang.
 
Hvis du ikke afleverer blanketten, eller ikke har udfyldt alle fem ferieuger, vil de ikke-udfyldte dage blive varslet i denne rækkefølge: 3 ugers sommerferie, de to dage mellem jul-nytår, efterårsferie, de tre dage inden påske.
 
Retningslinjerne for ferieafvikling på AAU kan læses ud af AAU-håndbogen. I skal alle være hjertelig velkommen til at spørge både jeres leder og medarbejderne i sekretariatet hvis der er spørgsmål til de nye ferieregler.