AAU logo

AAU Inside

Nyt cyberangreb rammer - Tænk før du klikker

Verden ændrer sig og cyber-kriminalitet er en ”branche” i vækst. I disse timer foregår på ny et verdensomspændende ransomware-angreb, denne gang under navnet ExPetr. Vær ekstra opmærksom, når du åbner mail, klikker links og åbner filer.

Lagt online: 28.06.2017

Det igangværende ransomware-angreb har siden i går ramt flere større internationale virksomheder, herunder den danske rederigigant Mærsk. ExPetr-angrebet er endnu mere avanceret og komplekst end Bededagsferiens WannaCry-angreb. Det ser ud til at være en cocktail af værktøjer, der både stjæler data (formentlig med videresalg for øje), stjæler login og adgangskoder samt efterfølgende låser computeren med krav om løsepenge.

Vær kritisk og opmærksom

Måske kommer denne og kommende angreb ikke ind via mails, så vær altid yderst kritisk, både hjemme og på job/i skole, hvis du oplever noget, der virker usædvanligt. Det kan derfor ikke siges tydeligere eller gentages for ofte: Lad være med at klikke på links og vedhæftede filer i mails, du ikke venter på at modtage – også selvom mails kommer fra SKAT, PostNord, Danske Spil eller andre kendte afsendere. Bagved et link eller i en vedhæftet fil kan der skjule sig skadelig kode, der inficerer din computer og spreder sig til hele det netværk, du sidder på. Kontakt ITS ServiceDesk enten via mail på support@its.aau.dk eller ring til lokalnummer 2020, hvis du har den mindste mistanke om, at noget ikke er som det skal være.

Lær mere om, hvordan du kan spotte falske mails her:  https://youtu.be/TyMdZ4Oah38

Tak for din hjælp!

 

New cyber attack

The world is changing and cyber crime is an "industry" in growth. Right now a worldwide ransomware attack, this time under the name ExPetr, is taking place again. Be extra aware when opening mail, clicking links, and opening files.

The ongoing ransomware attack has hit several major international companies, including the Danish shipping company Maersk, since yesterday. The ExPetr attack is even more advanced and complex than the WannaCry attack. It seems to be a cocktail of tools that steal data (presumably for resale), steals login and passwords, and subsequently locks the computer with a claim for ransom.

Be critical and attentive

Perhaps this and future attacks do not come through mails, so be always critical, both at home and at work/in school, if you experience something that seems unusual. Therefore, it cannot be said more clear or repeated too often: Do not click links and attachments in mails you are not waiting to receive - even if mails are from SKAT, PostNord, Danish Games or other known senders. A link or an attachment can hide malicious code that infects your computer and spreads to the entire network you are on. Contact ITS ServiceDesk either by mail at support@its.aau.dk or call extension 2020 if you have the slightest suspicion that something is not as it should be.

Learn how to spot phising attempts: https://youtu.be/TyMdZ4Oah38

Thanks for your help!