Nyt fra Client Management, ITS

Lagt online: 01.03.2018

I februar måned er der lavet en opsamling med relevante nyheder fra Client Management, som tidligere også er sendt ud til SUP på mail.

Du kan her se eller gense, hvad nyhedsopsamlingen indeholder og nedenfor læse nærmere om de enkelte emner:

  • End of Life på AAU8 og Office 2013 
  • Status for Spectre og Meltdown sårbarheder
  • Information om PowerBI
  • Patch Assesment Løsning
  • Igangværende Java Opdateringer
  • LAPS – Ændringer af Lokal Administrator Password
  • Sophos Antivirus
  • Dokumentation af process for udlånsmaskiner

End of Life på AAU8 og Office 2013

Microsoft stoppede standard supporten for Windows 8.1 den 9. januar, og stopper den for Office 2013 i april i år.
Og da både Windows 8 og Office 2013 funktioner kan overtages af Windows 10 og Office 2016 på standard udstyr,
skal I henvise til, at maskinen skal opgraderes til AAU10/Office 2016.

Alle henvendelser angående AAU8/Office 2013 PC'er skal fremadrettet håndteres som "basal-support" henvendelser.

AAU8 PC'er vil ikke længere have software tilgængeligt i Software Centeret, men vil en begrænset periode stadig
modtage sikkerhedsopdateringer. Der er lige nu ~22 AAU8 maskiner.

Se også EOL: Windows 8.1 og Office 2013

Status for Spectre og Meltdown sårbarheder

Der er fundet kritiske sikkerhedshuller i en række meget udbredte Intel-processorer, dermed er flere Intel-baserede
enheder såsom Windows, Mac og Linux-computere påvirket af situationen. Sårbarheden gør så en angriber kan få
adgang til at læse hele den fysiske hukommelse på en angrebet enhed.

Vi har haft fokus på at gøre de anbefalede patches fra Microsoft tilgængelige for alle vores standard maskiner. Det
har desværre medført en række genstart af maskiner, som ikke har kunne været undgået.

Lige nu er status at de nødvendige patches fra Microsoft er installeret på alle standard pc’er. For at opnå fuld sikring
kræver det BIOS’erne opdateringer af alle maskiner. Desværre har Intel trukket disse opdateringer tilbage, fordi de
vil skabe andre problemer. Opdateringerne af BIOS er derfor pt. sat i bero, indtil sagen bliver afklaret.

Vi følger løbende udviklingen og forsætter med at forbedre de nødvendige opdatering til når de bliver genudgivet.

Information om PowerBI

Vi har på det seneste fået en del hændelser omkring PowerBi og vil gerne opklare følgende specificere følgende: 

PowerBI er en Webservice. Som udgangspunkt har alle Office 365 brugere adgang til Free udgaven. For at få adgang
til avancerende features kræver det en Pro Licens.

Som en del af PowerBi findes PowerBi Desktop som er et program der kan installeres lokalt på maskinen. Programmet
kan anvendes uafhængigt af hvilken PowerBi licens man har.

PowerBI Desktop downloades fra Office365 eller powerbi.com og må installeres på alle typer af standard maskiner
(AAU7, ADM7, AAU10 og ADM10). På nuværende tidspunkt er PowerBi Desktop ikke tilgængeligt i Software Centeret.

Status for Patch Assesment Løsning

I sidste nyhedsbrev fortalte vi omkring anskaffelse af en ny patch assesment løsning Software Vulnerability
Manager (SVM) fra Flexera (tidligere secunia). Indkøb og implementeringen er nu gennemført og vi har modtaget
de første data fra systemet. 

Vi arbejder nu på at gøre håndtering af alarmer fra systemet til en fast del af vores daglige rutiner.

Igangværende Java Opdateringer 

I februar måned fortages vi en lang række ændringer omkring Java. Ændringerne vil blive fortaget for både AAU
og Administrative maskiner, men vil primært berøre administrative systemer. Ingen af ændringerne skulle påvirke
brugeren, men da vi historisk ved Java ændringer kan give problemer udføres ændringerne over en længere
tidsperiode for at kunne forbygge uventede problemer.

Se mere på Java Ændring februar 2018

LAPS – Ændringer af Lokal Administrator Password

Fremadrettet vil LAPS (Local Administrator Password Solution) være aktiveret for alle nye PC’er. Det betyder at
man fremadrettet skal slå lokal-administratorer passwordet op via WebManagement.

For at højre sikkerheden vil vi langsom gå væk fra delte password.
Læs mere omkring ændringen på Ændringer angående administrator-kodeord for Standard Maskiner

Sophos Antivirus

Som tidligere annonceret er Sophos Antivirus ikke længere tilgængeligt for studerende og ansatte privat maskiner fra
siden software.aau.dk.

Personer der allerede har installeret Sophos Antivirus fra AAU vil forsat modtage opdateringer, herunder også vores
standard maskiner med Windows 7 og MacOS. Sophos Antivirus forsat vil blive anvendt til vores AAU7,
Administrativ7, Basis Support, LAB og MAC os maskiner.

Fremadrettet vil vi arbejde mod at overgå fra den nuværende on-prem løsning til en cloud baseret løsning.

Se mere på Ændringer angående Sophos Antivirus

Dokumentation af proces for udlånsmaskiner

Vi har fået nogle henvendelser omkring procedure for udlånsmaskiner, hvilket har ført vi er gået i gang med at opdatere
dokumentation omkring udlån. Mere info kommer snart.