Nyt fra GDPR-projektet

De gode folk på GDPR-projektet knokler løs for at få hele AAU i gear til at efterleve EU persondataforordningen, når den træder i kraft 25. maj. Få her et indblik i, hvad der lige nu rør på sig i projektet

Lagt online: 31.01.2018

2-faktor-validering og Sikker mail

Inden jul faldt aftalen på plads om indkøb af 2-faktor-validering og Sikker mail – begge dele er produkter, der skal højne sikkerhedskravene til tilgang til og håndtering af personfølsomme data på AAU. Begge produkter skal udrulles og implementeres på AAU i løbet af de kommende måneder, hvilket bliver en af projektleder Hans Henrik Skovgaards opgaver.

 

Logningsløsning på vej

I øjeblikket er en kravspecificering i gang, og der er allokeret en indkøbskonsulent ved ØA. Det ser ud til, at vi skal i EU-udbud. Vi får god assistance fra ØA til udbuds- og indkøbsprocessen, som forventes at tage et par måneder. Målet er, at det skal op at køre med de prioriterede fagsystemer inden 25. maj, hvor databeskyttelsesloven træder i kraft.

 

Flere ressourcer til projektet

Projektgruppen bliver i øjeblikket udvidet, så i ITS vil vi se mange nye ansigter. Måske kender I de AAU-kolleger, som vi fra andre steder på AAU har fået tildelt hjælp fra. Det er bl.a. Niels Dahl Thellufsen fra Rektorsekretariatet, Anne Kielgast fra Studieservice, Helene Møller Larsen som sammen med AAU Kommunikation skal løfte kommunikationsopgaverne bredt i samarbejde med Marianne fra ITS, som varetager kommunikationen til og fra ITS, og derudover er der Hans Henrik Skovgaard, der er blevet midlertidigt ansat som projektleder i ITS (se præsentation af ham i Personalenyt). Projektgruppen arbejder på at finde nye lokaler med plads til samarbejde og indbyrdes koordinering, ro osv. Udover tildelte interne ressourcer og en ekstra ITS-projektleder, så søger projektet lige nu også to studentermedhjælpere med jura-kompetencer (https://jobbank.aau.dk/job/1116437).

 

Netværksmøde for nøglemedarbejdere

Der er afholdt det første netværksmøde for ca. 170 nøglemedarbejdere bredt fra hele AAU, som løser særlige opgaver i relation til GDPR. Flere netværksmøder er på plakaten her i foråret.

 

AAU får flere opgaver

Den næste opgave bredt for AAU kommer til at omhandle en GAP-analyse i forlængelse af opgaven med fortegnelse af databehandlingsaktiviteter, som nøglemedarbejderne har løst. Projektgruppen arbejder lige nu hårdt på at udvikle det materiale, som skal understøtte nøglemedarbejderne i GAP-analysen.

 

Kompetenceudvikling til alle medarbejdere

Der arbejdes også i øjeblikket på at udvikle kompetenceudvikling for alle medarbejdere på AAU med henblik på at undervise alle ansatte i at kunne håndtere de nye krav og regler, som persondataforordningen medfører.

Projektet vil løbende informere om status her i ITS, såvel som I alle også vil blive mødt af den overordnede information om persondataforordningen på AAU. Har du undervejs spørgsmål til GDPR-projektet, så fang endelig projektleder Sabine Jensen Jåtog eller informationssikkerhedschef Gitte Melph.