AAU logo

AAU Inside

Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Fjernvarme som forbillede og eksportvare

Fjernvarme som forbillede og eksportvare

Den danske fjernvarme-model får masser af bevågenhed som globalt forbillede, når 300 forskere, beslutningstagere og industrifolk mødes i Aalborg til international konference om fremtidens energiforsyning. AAU-forskere ser næste generations fjernvarmesystem som en afgørende komponent i en fossilfri og bæredygtig energiforsyning – og en oplagt eksportmulighed for danske virksomheder.

Mens diskussionen herhjemme i øjeblikket mest går på økonomi, og på om forsyningsvirksomhed skal være et offentligt eller privatiseret anliggende, gælder den internationale opmærksomhed fjernvarmens mulige hovedrolle i et grønnere samfund.

- Moderne fjernvarmesystemer er nødvendige for at nedbringe vores CO2-udledninger og opnå 100 procent vedvarende energi. 40 procent af vores energiforbrug består i dag af opvarmning. Al denne energi kan blive bæredygtig ved hjælp af moderne fjernvarmesystemer, der opsamler spildvarme fra kraftværker og industri og fungerer ved lave temperaturer. Det mindsker varmespildet, og det gør det muligt at anvende flere vedvarende energikilder, forklarer Henrik Lund, leder af forskningscentret 4DH og professor ved Aalborg Universitet.

Video som eksportfremstød

Konferencen i Nordkraft i Aalborg den 27.-28. september er arrangeret af forskningscentret 4DH ved Aalborg Universitet, som med støtte fra Innovationsfonden arbejder på at understøtte udviklingen af 4. generations fjernvarmeteknologier.

Blandt hovedtalerne er lektor David Connolly fra AAU, som er koordinator på et stort projekt om fremtidens europæiske varmeforsyning (Heat Roadmap Europe). Han har bl.a. følgeskab af direktør Paul Voss fra brancheorganisationen Euroheat & Power og direktør Tetsunari Iida fra Institute for Sustainable Energy Policies i Tokyo. FN er repræsenteret ved Lily Riahi, leder af FN’s initiativ District Energy in Cities, der inspireret af dansk forskning på området arbejder på at udbrede fjernvarme og -køling i byer verden over.

At fjernvarme er nøglen til et fossilfrit energisystem er også hovedbudskabet i et nyt dansk eksportfremstød, der lanceres på konferencen – nemlig en video om fremtidens fjernvarme, der ud over 4DH er finansieret af de danske virksomheder Danfoss, Kamstrup, LOGSTOR, Aarhus Affaldvarme og Aalborg Forsyning, som alle ser et stort potentiale i dansk eksport af fjernvarmesystemer.

Spildvarme kan opvarme hele Europa

For energiplanlæggerne fra Aalborg Universitet er fjernvarme ikke svaret på alt – men en vigtig del af løsningen.

- En kombination af fjernvarme, energibesparelser og varmepumper er en stor del af løsningen på et fremtidigt fossilfrit energisystem. Den varme, der går til spilde i Europa nu fra kraftværker og industri, er fx nok til at opvarme hele Europa og mere til, hvis vi opsamler det i fjernvarmenetværk, forklarer David Connolly.

Forskerne understreger, at fjernvarme bedst kan betale sig i tætbebyggede områder. Ude på landet kan varmepumper i stedet sørge for at tilføre billig, bæredygtig elektricitet til varmen. Men uanset hvordan varmeforsyningen foregår, giver det god mening også at skrue ned for behovet.

- Det kan betale sig at reducere varmeforbruget i Europa med 30-50 procent ved hjælp af energirenoveringer af bygninger. Efter det er prisen på bæredygtig varme til gengæld billigere end at spare på varmen, konstaterer David Connolly.

Fakta

Kontakt

  • Lektor David Connolly, koordinator af Heat Roadmap Europe, tlf. 9940 2483.
  • Professor Henrik Lund, leder af 4DH, tlf. 9940 8309.
  • Yderligere information og billeder: Kommunikationsmedarbejder Nina Ferdinand, tlf. 9940 2527.

Professor Henrik Lund, leder af 4DH, ved en tidligere konference i forskningscentrets regi. I denne uge går det løs igen i Aalborg. (Foto: Peter Kristensen).

Nyheder fra aau.dk

Se listen