BYUDVIKLING MED KREATIVE HJERNER

BYUDVIKLING MED KREATIVE HJERNER

Nye og smarte løsninger til vores liv i byerne. Det er udgangspunktet, når forskere fra Aalborg Universitet sammen med kolleger fra ni andre EU-lande skal arbejde med design thinking med inspiration fra hele Europa.

Lagt online: 11.08.2017

Indbydende design til en foodtruck, der sælger lokale lækkerier i Toscana. Et interaktivt site, der kan opfylde boligdrømme i Berlin, eller udbredelse af fortryllende haver i belastede områder af København. Det kunne være resultater i DESIGNSCAPES – et projekt, som forskere fra Arkitektur og Medieteknologi på AAU netop har taget hul på sammen med partnere fra ni andre EU-lande. Kodeordet er design thinking. Som i overordnede træk betyder at skabe løsninger med udgangspunkt i kundernes verden. Agere brugerdrevet. Tænke i design.

DELEBOLIGER, HAVER ELLER NOGET HELT TREDJE

Begrebet design skal her forstås bredt. Det kunne for eksempel være udvikling af et interaktivt redskab, der formidler kontakt mellem unge, som mangler et sted at bo i byen, og ældre mennesker, som gerne vil dele deres lejlighed, evt. i bytte for en hjælpende hånd.  Men det behøver ikke nødvendigvis at være udvikling af noget nyt forklarer Nicola Morelli, der er professor på Arkitektur og Medieteknologi på AAU og en af forskerne bag DESIGNSCAPES:

– Der kan også være tale om synliggørelse af et eksisterende initiativ. Hvis man forestiller sig en gruppe borgere, som anlægger fælles grøntsagshaver i et belastet område af en by, så kunne målet være at få kommunikeret indsatsen ud på en inspirerende måde, måske med postkort, animationer eller andet, så initiativet blev udbredt til hele byen.

HALVANDEN MIO. EURO TIL GODE INITIATIVER

Nicola Morelli understreger, at ovenstående blot er hypotetiske eksempler, projektrammerne er foreløbig meget vide og kan spænde over forskellige områder som sundhed, offentlig transport, socialt boligbyggeri og meget andet på lokalt niveau. Og for øvrigt er det hverken ham eller hans kolleger i DESIGNSCAPES, der skal udvikle idéerne. De har en EU-bankbog med omkring 1,5 mio. euro, som de har mandat til at dele ud til cirka 50 relevante initiativer over de næste år. Der åbnes for ansøgninger én gang årligt i 2018, 2019 og 2020, hvor interesserede europæere kan søge om midler til lokale innovationsprojekter.

Ansøgningerne kan både omhandle ideudvikling og udførelse af nye produkter eller services.

– Det kunne også være midler til at organisere f.eks. workshops, hackathons eller andre events, hvor deltagere mødes og identificerer problemer og mulige kreative løsninger. Ved at sidde sammen, komme med ideer, udvikle projekter, diskutere og udvikle prototyper, bliver deltagerne måske mere bevidste om at værdsætte kulturarven i deres samfund eller få øjnene op for, hvordan man omstiller sig mod en mere bæredygtig adfærd, eller finder nye inspirerende metoder til at håndtere sociale problemer i udfordrede byområder, siger han. 

SKAL BLIVE KLOGERE PÅ DESIGN THINKING

De projekter, som tildeles midler gennem DESIGNSCAPES, bliver fulgt tæt af forskerne fra de ti EU-lande. I takt med at projekterne skrider frem, vil forskerne indsamle og behandle data og blandt andet se på, hvilken indflydelse design thinking har, både i forhold til processer, brugere og selve resultaterne. Og helt konkret skal den indsamlede viden udmønte sig i nyttig videndeling i form af værktøjskasser, undervisningsmoduler og guides, som kan bidrage til en bedre forståelse af, hvordan en design-tankegang kan bruges til at løse forskellige udfordringer og fremme innovation i byerne.

FAKTA OM DESIGNSCAPES:

Projektet har i alt modtaget fire millioner euro i støtte fra EU-Kommissionen
Partnere: ANCI, Italien; TAVI, UK; TUD, Holland; POLIMI, Italien; RAM, Bulgarien; UVEG, Spanien; WC, Frankrig; AMAVE, Portugal; SURREY, England; EGTC, Grækenland; BWCON, Tyskland; AAU, Danmark

KONTAKT:

Professor MSO Nicola Morelli, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, nmor@create.aau.dk, tlf. 99 40 76 30
Lektor Amalia De Götzen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, ago@create.aau.dk, tlf. 9940 2621
Forskningsassistent Kirsten van Dam, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, kvd@create.aau.dk, tlf. 52 67 56 39
Pressekontakt Nelly Sander, nsa@adm.aau.dk, tlf. 99 40 20 18