AAU logo

AAU Inside

Blog: Studieliv 2018 – perfektion, læring og trivsel

MAGISTERBLADET.DK: Henrik Halkier, dekan på Det Humanistiske Fakultet på AAU, skriver i et blogindlæg, at der skal gøres mere for de studerendes trivsel på de videregående uddannelser. Han fremhæver to konkrete eksempler på tiltag fra fakultetet, der har til formål at understøtte de studerendes trivsel; team-coaches og stresshåndteringsforløb.

Lagt online: 28.06.2018

Den seneste studielivsundersøgelse fra Dansk Magisterforening viser, at knap 49 procent at de unge ofte eller meget ofte har følt sig stressede eller nervøse. Dekan ved Det Humanistiske Fakultet på AAU Henrik Halkier opfordrer til, at den dårlige trivsel tages alvorligt og foreslår, at den sociale og faglige inklusion af de studerende styrkes.

Han fremhæver et pilotprojekt fra fakultetet, hvor ældre studerende fungerer som team-coaches for nye studerende i forhold til samarbejde og konfliktløsning i forbindelse med projektgrupper.

Derudover beskriver han et stresshåndteringsforløb, som lærer de studerende teknikker til at reducere stress og drøfte forventninger og normer med andre i samme situation.

Han pointerer, at effektiv uddannelsesledelse kræver et helhedssyn og roser både den tidligere og nuværende uddannelses- og forskningsminister for at italesætte problemet med studerendes trivsel.

Læs blogindlægget på www.magisterbladet.dk