AAU logo

AAU Inside

18 forskningstalenter får særlig støtte til udvikling / 18 research talents to receive development funding

DIREKTIONEN: 18 yngre talentfulde AAU-forskere er blevet udvalgt til at modtage særlig støtte til at modne deres forskningsideer og udvikle deres kompetencer som forskere og forskningsledere. De yngre forskningstalenter modtager tilsammen i alt 48 mio. kr. over de næste tre år. // THE EXECUTIVE MANAGEMENT: 18 talented young researchers from Aalborg University have been selected to receive specific funding for the development of research ideas and research leadership skills. Over the next three years, the young research talents are to receive a total of DKK 48 million.

Lagt online: 05.07.2016

English version below

Direktionen har på sit møde den 4. juli udvalgt 18 yngre AAU-forskere til at modtage støtte fra det særlige talentplejeprogram, der er etableret som en del af arbejdet med universitetets strategi ”Viden for verden”.

De 18 ansøgere var indstillet af et tværfultærkt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, som havde vurderet ansøgningerne fra 50 yngre forskere, der havde taget imod direktionens opfordring til at søge støtte fra den strategiske pulje til talentpleje.

De udvalgte forskere – 12 mænd og 6 kvinder – er fordelt på alle fakulteter: 4 fra HUM, 3 fra SAMF, 4 fra SUND og 7 fra TEKNAT. Se oversigt nedenfor.

Både bedømmelsesudvalg og direktion glæder sig over den store interesse for talentplejeprogrammet, og vi kan konstatere, at der er flere kvalificerede ansøgere, end vi har afsat midler til i første omgang. I direktionen arbejder vi derfor på at gentage programmet i de kommende år.

De udvalgte talenter modtager tilsammen i alt 48 mio. kr. over de næste tre år. Den ene halvdel kommer fra den strategiske pulje til talentudvikling, den anden fra ansøgernes institutter og fakulteter.

Talentstøtten kan anvendes til at ansætte ph.d.-studerende, postdoc eller andet akademisk personale, indkøbe udstyr, betale laboratoriedrift, deltage i konferencer og symposier eller tage ophold ved universiteter i udlandet. I talentplejeprogrammet indgår også individuel rådgivning af forskertalenterne, både med hensyn til karrieremuligheder og med hensyn til hjemtag af forskningsmidler. Deltagerne får derudover en faglig mentor og er forpligtet til at gennemføre en forskerlederuddannelse under forløbet.

De udvalgte forskningstalenter er inviteret til et arrangement med bedømmelsesudvalget og direktionen i august.

Venlig hilsen
Lars Hvilsted Rasmussen
Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og direktionsansvarlig for indsatsområde Forskning i AAU-strategien 2016-21

Læs også: Direktionen lancerer talentprogram for yngre forskere

Læs mere om de strategiske indsatser indenfor forskning på strategihjemmesiden


 

English version

The Executive Management has selected 18 young AAU researchers to receive funding through the talent management programme established as part of the implementation of the University strategy “Knowledge for the World”; the researchers were selected to participate in the programme at the Executive Management meeting on 4 July.

A cross-faculty academic assessment committee nominated the 18 young researchers from a pool of 50 applicants, who had answered the Executive Management’ s call for applications to the new talent management programme.

The selected researchers – 12 men and 6 women – come from all faculties: four from the Faculty of Humanities, three from the Faculty of Social Sciences, four from the Faculty of Medicine and seven from the Faculty of Engineering and Science. See the list below.

The assessment committee and the Executive Management welcome this great interest in the talent management programme, and we have found that we have a greater number of qualified applicants than we had originally allocated funds for. In the Executive Management, we will therefore seek to repeat the talent management programme in the next few years.

Over the next three years, the selected research talents will receive a total of DKK 48 million; half of this amount is allocated from the strategic funding pool for talent management, and the other half is funded by the applicants’ own departments and faculties.

The talent funding may be used for the employment of PhD students, postdocs or other academic staff; it may also be used for the purchase of equipment, the running of a laboratory, conference and symposium attendances or for a stay at a university abroad. As part of the talent management programme, the research talents are also offered personal guidance on career opportunities and the acquisition of external funding. Furthermore, during the course of the talent management programme, participants are provided an academic mentor and are required to participate in a formalised research leadership training programme.

This August, the selected research talents have been invited by the assessment committee and the Executive Management to attend an event.

Best regards,
Lars Hvilsted Rasmussen
Dean of the Faculty of Medicine and executive manager responsible for initiatives within research in the AAU Strategy 2016-21
 

Further information: The Executive Management to launch talent management programme for young researchers (in Danish)

More detailed information on the strategic initiatives within research can be found on the website of the AAU Strategy. (in Danish)