Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø på Campus København

Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø på Campus København

Arbejdstilsynet har givet påbud til tre institutter.

Lagt online: 24.10.2017

Aalborg Universitet har nu modtaget Arbejdstilsynets afgørelse i sagen om VIP’ernes psykiske arbejdsmiljø på A.C. Meyers Vænge 15 på Campus København. Afgørelsen består i påbud til Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Planlægning om at sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres blandt VIP’erne i forbindelse med arbejdet ikke forringer ansattes sikkerhed og sundhed på kort eller lang sigt.

Der er frist til den 15. april 2018 for at efterkomme påbuddet, og senest den 22. april 2018 skal Arbejdstilsynet have besked om, hvordan vi har efterkommet påbuddet. Påbudsskrivelserne kan læses herunder.

Påbud til Institut for Planlægning.

Påbud til Institut for Materialer og Produktion.

Påbud til Institut for Arkitektur og Medieteknologi.

Arbejdstilsynet giver påbuddene, fordi der blev konstateret sundhedsrisiko ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg i sommeren 2016 og ved CRECEA’s undersøgelse i februar 2017. Arbejdstilsynet anerkender, at AAU er i fuld gang med forebyggende initiativer, men påpeger også, at effekten af dem ikke er konstateret endnu.

Med handlingsplanerne for det psykiske arbejdsmiljø er der iværksat en lang række initiativer på alle niveauer i AAU’s organisation, som vi forventer vil forbedre det psykiske arbejdsmiljø mærkbart. I den kommende tid vil der være et særligt fokus på at sikre synligheden af disse initiativer. Både repræsentanter for ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalg og institutternes medarbejdere vil være involveret i det videre arbejde.

AAU vil i begyndelsen af 2018 at gentage CRECEA’s undersøgelse fra februar 2017. Her skal det konstateres, om den forventede, positive effekt af de iværksatte handlinger er opnået - ikke kun på de tre påbudsberørte institutter, men generelt for alle VIP ved AAU.

Med venlig hilsen
Antonino Castrone
universitetsdirektør