AAU logo

AAU Inside

40-års jubilar i Studieservice

Grethe Nørgaard Jensen kunne den 1. januar 2019 fejre 40-års jubilæum på AAU og dermed også 40-års jubilæum i statens tjeneste.

Lagt online: 18.03.2019

Af Jesper Bjørn Gorm Poulsen, Studieservice

Grethe Nørgaard Jensen har været tilknyttet Aalborg Universitet i forskellige ansættelser siden den 1. januar 1979, hvor hun blev ansat på universitetets datacenter. Grethe arbejder nu i studieadministrationen i Studieservice.

Grethe blev fejret af kollegaer, venner og familie den 1. februar, hvor Grethe fik overrakt Dronningens Fortjenstmedalje af studiechef Lone Vestergaard. Dronningens Fortjenstmedalje blev givet med følgende begrundelse:

Grethe har i alle årene bidraget positivt og dedikeret til understøttelsen af de administrative opgaver, hvor hun har skabt sammenhængskraft i de forskellige afdelinger, som hun har været tilknyttet. Grethes fokus i administrationen har især været på samararbejde på tværs, optimering/udvikling af processer og vejledninger, samt at understøtte det videnskabelige personale, så de har skullet bruge mindst mulig tid på administrative opgaver og mest mulig tid på universitetets kerneopgave – undervisning og forskning, der skaber værdi for både universitetet og det danske samfund.

Grethe har derudover været en stor drivkraft i den administrative del at etableringen og understøttelsen af Ingeniøruddannelsernes Landsdækkende censorkorps. Her var hun i mange år med til opbygge og drive den administrative del af et yderst velfungerende censorkorps, der i dag har en rigtig god samarbejdsrelation med uddannelsesinstitutionerne og styrelsen.