AAU logo

AAU Inside

Helle Therkildsen - 25 år på AAU

Helle Therkildsen - 25 år på AAU

Instituttet for Økonomi og Ledelse var den 13. juni vært for Helle Friis Therkildsens kombinerede 25-års jubilæums- og afskedsreception.

Lagt online: 28.06.2019

Af Torben Haugaard Jensen, Institut for Økonomi og Ledelse. Fotos: Foto: Steen Ørndorf

Helle Friis Therkildsens jubilæums- og afskedsreceptionen var trods den valgte dato med Folkemøde og eksamener velbesøgt med repræsentanter fra alle institutter ved Det Samfundsvidenskabelig Fakultet.

Allan Næs Gjerdings tale

Allan Næs Gjerding indledte med tale om Helles helt egen stil og anekdoter fra tiden, hvor hun var leder af Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse (2005-2014), i daglig tale blot kaldet Basis, med rygning og tobakssmulder ud over skrivebordet, mens han i sin egenskab af dekan og dermed Helles formelle chef en periode var på besøg. Så snakkede de om løst og fast, og Allan stoppede sin pibe med Rød Orlik.

Allan sagde bl.a., at selv om sådan nogle som Helle og ham selv en gang imellem kan føle, at de er dinosaurer, så skal de huske hinanden på, hvad der skete med dinosaurerne: De forvandlede sig til smukke fugle, der ophæver tyngekraften, og som behersker luftrummet i kraft af deres fantasi og ynde. Talen blev afsluttet med et hjemmekomponeret digt af Allan om druer og vin, der modnes og ældes med ynde.


Allan Næs Gjerding holder tale.

Birgitte Gregersens tale

Tidligere institutleder Birgitte Gregersen kom i sin tale til Helle vidt omkring med de meget forskelligartede arbejdsopgaver, Helle har varetaget i tiden på instituttet; opgaver, som spænder fra kvalitetssikring, internationalisering, projektvejledning, censur, hjælp til forskernes ansøgninger om udviklingsmidler (og egen deltagelse i samme) til rusarrangementer og spiller i den årlige fodboldturnering.

Som et kuriosum nævnte Birgitte, at hun og Helle selv måtte tage tørnen med at rydde op i Strandvejens arkiver og bøger, da lejemålet blev opsagt pr. juni 2014. Da begge er historisk interesserede og har svært ved at smide ud, er meget bevaret for eftertiden, herunder Lenins samlede værker og gamle VHS-bånd med forelæsninger af bl.a. Jes Adolphsen, Johannes Andersen og andre pensionerede kolleger.

Birgitte sluttede af med at omtale instituttets historie i bogform; en idé, som Helle og Birgitte gennem længere tid har haft planer om sammen at gøre noget ved.

Helle Friis Therkildsen og Birgitte Gregersen.

Erling Jensens tale

Erling Jensen bidrog i sin tale til Helle med et overblik over historiens gang på Basis, specielt årene med udarbejdelse af ny studieordning 2002. Her blev Helle sammen med Per Lunde tilknyttet ”Styregruppen”, bestående af Sten Bønsing, Ann-Dorte Christensen, Anna-Birthe Ravn, Lene Dalsgaard og Erling selv som formand. Helle var først tilknyttet som AC’er og efterfølgende fra 2005 stort set som ansvarlig for Basis.

Erling sluttede af med at komme ind på, hvor økonomisk fordelagtig og fleksibel konstruktionen var for alle studier. Endelig takkede han for et samarbejde, der har fungeret tæt gennem henved 15 år. Begge var rørte over situationen.


Erling Jensen holder tale.

Musikalsk indslag og tale af Helle Friis Therkildsen

Efter Erling Jensens tale var der sangpause, hvor Helles søster Gitte og onkel Hans-Erik dirigerede. Sangen var genbrug fra Helles mors nyligt afholdte 90-års fødselsdag. Guitarspillerne fra Polit var til Folkemøde, så familien stod selv for det musikalske indslag, som var uden akkompagnement, da Helle fandt det lovlig overgjort at låne et klaver fra naboinstituttet.

Efter en kort tale af Maria Cederstrøm Friis om tiden på Basis, hvor hun og Helle sammen har lukket og slukket adskillige fester, rundede Helle selv dagen af med en tale. Hun fortalte især om de mange gode år på AAU. Det havde glædet hende meget, at såvel VIP som TAP efter lukningen af Basis på Strandvejen havde talt meget om det gode arbejdsmiljø på stedet.

Helle pointerede, at man dengang vidste meget mere om, hvad der foregik på SAMF, fordi man indgik i tværfaglige lærergrupper, og de sidste mange år havde fælles frokoststue, der stort set blev brugt af alle - ingen skuffespisere. Nu kunne gode kolleger fra et naboinstitut være døde og borte i månedsvis, før man fik noget at vide, sagde Helle. Tværfagligheden og kommunikationen mellem undervisere fra forskellige institutter synes at være blevet mindre i takt med afskaffelsen af fællesskab om uddannelser.

Helle fortalte desuden om en større strid med Teknisk Forvaltning om bevarelse af de gamle døre med unikke mønstre i klare farver; en strid, hvor hun fik sin vilje. Hun håber, at dørene også overlever modernisering til lejeboliger på Strandvejen 19 – 4. og 5 sal. 

Helle glæder sig til nye veje, men har ingen konkrete planer om, hvor de fører hen.


Jes Adolphsen, studieleder på Basis i 1990’erne.


Helle Friis Therkildsen og Line Blak Pedersen, tidligere studiesekretær på Basis.

Mogens Ove Madsen, Mikael Randrup Byrialsen og Kristian Nielsen.


Helle Friis Therkildsen.