AAU logo

AAU Inside

Ny adjungeret professor på Institut for Matematiske Fag

Professor Niels Morling er udnævnt for en femårig periode.

Lagt online: 23.05.2018

Profesor Niels Morling er udnævnt til adjungeret professor for Institut for Matematiske Fag på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU i perioden 1. juni 2018-31. maj 2023.

Niels Morling er professor i retsgenetik ved Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Han har arbejdet med DNA-undersøgelser i retsgenetik og populationsgenetik, genetiske og epigenetiske undersøgelser i forbindelse med pigmentering, alder, vævsidentifikation, pludselig hjertedød, svære psykiske sygdomme, paracetamolforgiftning, malignt melanom, atopisk dermatitits mv.

Niels Morling har i mere end 10 år samarbejdet med medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag, AAU, mhp. udvikling af matematiske modeller og metoder til analyse af retsgenetiske data. Yderligere information kan læses her.  

Det er planen, at Niels Morling i samarbejde med medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag skal udvikle matematiske modeller og metoder mhp. analyser af genetiske og epigenetiske resultater vedrørende: 

  • DNA-undersøgelser med Massively Parallel Sequencing af biologiske spor med to eller flere bidragsydere fra straffesager, inkl. tæt beslægtede bidragsydere,
  • haploide (lineage) genetiske markører (Y-kromosom- og mitokondrie-DNA-egenskaber),
  • bestemmelse af etnisk/geografisk herkomst med Ancestry Informative Markers,
  • bestemmelse af fænotypiske træk og
  • aldersbestemmelse.