Ny konstitueret leder på Første Studieår

Henrik Brohus er pr. 1. januar 2018 udpeget som konstitueret leder af Første Studieår på TECH, ENG og SUND i en periode på tre år.

Lagt online: 10.01.2018

Første Studieår på TECH, ENG og SUND har fået ny leder, da Henrik Brohus er udpeget som konstitueret leder i tre år. Det sker i forlængelse af, at Egon Moesby fratrådte posten ved årsskiftet. 

De tre dekaner, der er involveret i Første Studieår, er glade for, at Henrik Brohus har sagt ja til at påtage sig rollen og vil bidrage til den fortsatte drift og udvikling af Første Studieår. Ledelsen vil sammen med Henrik Brohus arbejde på at sikre, at Første Studieår kommer endnu tættere på de faglige miljøer.

Henrik Brohus vil fortsat varetage sin rolle som studieleder på School of Engineering and Science, og der sker ikke øvrige organisatoriske ændringer i forbindelse med konstitueringen.