Nyansatte og fratrådte januar-marts 2018

Nyansatte og fratrådte januar-marts 2018

Se hvem der er blev ansat, og hvem der fratrådtre i årets første tre måneder.

Lagt online: 01.05.2018

I januar 2018 til marts 2018 blev der ansat 158 nye medarbejdere ved AAU, mens 148 fratrådte deres job. I januar 2018 blev der ansat 62 nye medarbejdere ved AAU, mens 87 fratrådte deres job. I februar 2018 blev der ansat 59 nye medarbejdere ved AAU, mens 40 fratrådte deres job. I marts 2018 blev der ansat 37 nye medarbejdere ved AAU, mens 21 fratrådte deres job.

NYANSATTE

NYANSATTE JANUAR 2018:

FAKULTETER:

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultetskontor

Kasper Strandvig, specialkonsulent.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor

Karina Ladefoged Christensen, økonom.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

Marie Blomgren Jepsen, videnskabelig assistent.

AAU INNOVATION:

Mithula Sivasaravanaparan, ac-fuldmægtig.
Louise Berkhoudt Lassen, projektleder.
Jesper Thinnesen, ac-fuldmægtig.
Herman Grafe, ac-fuldmægtig.

INSTITUTTER:

Arkitektur og Medieteknologi:
Peter Leslie Williams, akademisk medarbejder.
Emmanouil Xylakis, videnskabelig assistent.

Byggeri og Anlæg:
Sergey Tsiulin, videnskabelig assistent.
Akinyemi Olugbenga Akinsanya, ph.d.-stipendiat.
Elena Peri, ph.d.-stipendiat.
Yue Hu, videnskabelig assistent.

Elektroniske Systemer:
Marko Angjelichinoski, postdoc.

Energiteknik: 
Ahmad Arabkoohsar, adjunkt.

Juridisk Institut:
Gitte Slotved, studielektor.

Kemi og Biovidenskab:
Vibeke Rudkjøbing Jørgensen, postdoc.
Helene Halkjær Jensen, postdoc.
Thomas Yssing Michaelsen, ph.d.-stipendiat.
Julie Strand, ph.d.-stipendiat.
Oscar Mejias Gómez, videnskabelig assistent.
Charlotte Elbæk Nielsen, administrativ medarbejder.

Klinisk Institut:
Louise Skau Rasmussen, klinisk assistent.
Niels Holmark Andersen, klinisk lektor.
Gregory Lip, professor.

Kommunikation:
Simon Berg, ph.d.-stipendiat.
Jacob Lauge Thomassen, videnskabelig assistent.
Louise Sandra Nørgaard Amstrup, videnskabelig assistent.

Kultur og Globale Studier:
Mikkel Underlin Østergaard, videnskabelig assistent.

Læring og Filosofi:
Bent Egberg Mikkelsen, professor.
Nanna Limskov Stærk Christiansen, ph.d.-stipendiat.
Louise Yung Nielsen, postdoc.

Medicin og Sundhedsteknologi:
Eva Mandrup Høeg, kontorfuldmægtig.
Pia Hovaldt, kontorfuldmægtig.
Lisha Shastri, ph.d.-stipendiat.

Materialer og Produktion:
Luqman Perviz Akhtar, videnskabelig assistent.
Svend Aage Hansen, videnskabelig assistent.

Planlægning:
Virginie Servant, postdoc.
Signe Bielsmand, videnskabelig assistent.
Sybrith Marije Tiekstra, ph.d.-stipendiat.

Sociologi og Socialt Arbejde:
Louise Buhl Andersen, ph.d.-stipendiat.
Trine Ravn Nielsen, videnskabelig assistent.

Økonomi og Ledelse:  
Anna Kristine P. Delmar, akademisk medarbejder.
Rikke Gaardboe, videnskabelig assistent.  
Robin Roslender, professor.

FÆLLES SERVICE:

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB):
Karin Høi Larsen, akademisk medarbejder.
Eva Toftbjerglund Laursen, ac-fuldmægtig.

Campus Service:
Kirstine Falk, projektleder.
Palle Pavia D. Sørensen, facility supporter.

HR-afdelingen:
Nicoline Palmblad, arbejdsmiljøspecialist.
Ulla Langballe, afdelingssekretær.
Lisbeth Juul, HR-konsulent.
Jeanne Mia Molin, overassistent.
Ole Krarup, ac-fuldmægtig.
Flemming René Pedersen, projektleder.

IT Services:
Jesper Hybers Pedersen, teknologiarkitekt.
Michael Alrø Salin Thorup, informationsarkitektur.
Casper Tobias Jensen, IT-supporter elev.
Thomas Villadsen, IT-supporter elev.
Ole Wernersen, IT-supporter elev.
Hans Henrik Skovgaard, projektleder.

Studieservice:
Charlotte Nielsen, kontorfuldmægtig.


NYANSATTE FEBRUAR 2018

FAKULTETER:

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultetskontor:
Maliqe Orlishta, serviceassistent.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor:
Trine Viben Søgaard Sørensen, strategisk rådgiver.
Johan Emil Smith Olsen, ac-fuldmægtig.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi):
Freja Friis, Forsker.
Vasilis Soulios, ph.d.-stipendiat.

AAU INNOVATION:
Felicia Rosa Perch Sørensen, jurist.

INSTITUTTER:

Arkitektur og Medieteknologi:
Mathias Lund, videnskabelig assistent.
Stefan Hein Bengtson, ph.d.-stipendiat.
Kasper Hald, ph.d.-stipendiat.

Byggeri og Anlæg:
Yue Guan, ph.d.-stipendiat.
Agathe Revil-Signorat, videnskabelig assistent.
Evangelia Loukou, videnskabelig assistent.
Sandijs Vasilevskis, videnskabelig assistent.

Datalogi:
Camilla Nørgaard Jensen, adjunkt.

Elektroniske Systemer:
Aysegul Kivilcim, postdoc.

Energiteknik:
Mette Dember Christensen, ac-fuldmægtig.

Kemi og Biovidenskab:
Carsten Rønne, laborantpraktikant.
Christopher Lyksholm, laboratoriepraktikant.
Hülya Ucar, videnskabelig assistent.
Nadieh de Jonge, videnskabelig assistent.
Lotte Brandt Trillingsgaard, laborantpraktikant.
Michael Ørsted, videnskabelig assistent.
Marianne Overgaard Hesselager, postdoc.
Rikke Hindsgaul Harders, videnskabelig assistent.

Klinisk Institut:
Line Ryberg Rasmussen, videnskabelig assistent.
Sune Puggaard Vogt Straszek, klinisk lektor.  

Kommunikation:
Mikkel Krause Frantzen, postdoc.

Kultur og Globale Studier:
Marianne J. E. Kongerslev Christensen, adjunkt.
Peter Kastberg, professor.
Line Schmeltz, lektor.

Læring og Filosofi:
Jakob Nørlem, videnskabelig assistent.
Lars Bang Jensen, videnskabelig assistent.

Matematiske Fag:
Reto Alexander Schnyder, postdoc.

Medicin og Sundhedsteknologi:
Sine Agergaard, professor mso.
Eva Hede Olsen, videnskabelig assistent.
Mostafa Mohammadi, ph.d.-stipendiat.
Jane Andreasen, lektor.
Beate Bjorli Dahle, laborantpraktikant.

Materialer og Produktion:
Claus Boye Asmussen, ph.d.-stipendiat.
Richard Addo-Tenkorang, postdoc.
Emre Yildiz, ph.d.-stipendiat.
Anders Oudrup Bech, videnskabelig assistent.
Heidi Wunder, laborantpraktikant.
Chen Li, postdoc.
Simon Mosbjerg Jensen, videnskabelig assistent.

Sociologi og Socialt Arbejde:
Maja Boelsmand Østergaard, videnskabelig assistent.
Anne Lyngby Pedersen, videnskabelig assistent.

Planlægning:
Finn Kjær Christensen, lektor.
Rasmus Haarløv, videnskabelig assistent.
Maëlle Cassarieu, videnskabelig assistent.
Julie Rafn Abildgaard, videnskabelig assistent.

Økonomi og Ledelse:
Melanie Ihrenfeld, videnskabelig assistent.
Henrik Nielsen, adjunkt.
Muhammed Bilab, videnskabelig assistent.

FÆLLES SERVICE:

AAU Kommunikation:
Trine Juul Elmegaard Kristensen, journalist.

HR-afdelingen:
Anne-Marie Nørgaard Larsen, HR-konsulent.
Tine Bjørka, kompetenceudviklingskonsulent.
Chanette Hemdrup Jakobsen, international staff partner.

Studieservice:
Morten Haugaard Timmermann, ac-fuldmægtig.


NYANSATTE MARTS 2018

FAKULTETER:
Det Teknisk-Naturvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor:
Elisabeth Lone Behrenthz Andersen, ac-fuldmægtig.

AAU INNOVATION:
Katrine Eline Søndergaard, økonomimedarbejder.

INSTITUTTER:

Arkitektur og Medieteknologi:
Nicola Walker, kontorfuldmægtig.

Byggeri og Anlæg:
Anette Jerup Jørgensen, postdoc.
Juan Gonzalo Sepúlveda Astudillo, ph.d.stipendiat.

Elektroniske Systemer:
Özkan Karabacak, postdoc.

Energiteknik:
Sanjeevikumar Padmanaban, adjunkt.
Emilio José Palacios-Garcia, postdoc.

Kemi og Biovidenskab:
Simon Gregersen, postdoc.
Simon Vang Pedersen, videnskabelig assistent.
Katarzyna Joanna Janowska, ph.d.-stipendiat.
Qiang Tao, postdoc.

Klinisk Institut:
Anne Lund Krarup, klinisk lektor.
Lene Dreyer, klinisk professor.
Jan Bech Pedersen, klinisk lektor.
Rie Stender Bech, klinisk lektor.
Anders Sune Pedersen, postdoc.
Gowsini Joseph, klinisk assistent.

Kommunikation:
Jan Langballe Sørensen, kontorfuldmægtig.

Kultur og Globale Studier:
Mads Emil Kjersgaard, videnskabelig assistent.
Tina Jørgensen, videnskabelig assistent.

Medicin og Sundhedsteknologi:
Olivier Rukundo, postdoc.

Materialer og Produktion:
Mathias Hedegaard Kristensen, videnskabelig assistent.
Tanaz Harandi, ph.d.-stipendiat.

Planlægning:
Monia Niero, lektor.
Daniel Pihl, videnskabelig assistent.
David Lund Stoustrup, kontorassistent.

Sociologi og Socialt Arbejde:
Anna Diop-Christensen, adjunkt.

Økonomi og Ledelse:
Kristian Højmark-Breiner, ph.d.-stipendiat.
Lianna Hede Hammelsen, videnskabelig assistent.

FÆLLES SERVICE

Fællesservice København:
Helen Feyzi-Pedersen, ac-fuldmægtig.

HR-afdelingen:
Christina Lademann Wiederholt, international straff partner.
Sandra Madsen, HR-konsulent.

IT Services:
Sando Imer, IT-arkitekt.
Zhou Liu, netværksadministrator.
Pernille Agnethe Jensen, overassistent.

Studieservice:
Malene Kjær Jensen, kontorfuldmægtig.
 

FRATRÅDTE

FRATRÅDTE JANUAR 2018:

FAKULTETER:

Det Teknisk-Naturvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor:
Sarah Gram, fuldmægtig.
Bodil Brander Christensen, chefkonsulent.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi):
Nikolaj Frederiksen, videnskabelig assistent.

AAU INNOVATION:
Tomas Penxa, ac-fuldmægtig.
John Kruse, ac-fuldmægtig.
Mia Dahl Mikkelsen, ac-fuldmægtig.

INSTITUTTER:

Arkitektur og Medieteknologi:
Noor Shaker, adjunkt.
Ramin Irani, videnskabelig assistent.
Jacob Bjerre Mikkelsen, postdoc.
Morten Frølund, videnskabelig assistent.
Ida Sofie Gøtze Lange, videnskabelig assistent.
Gitte Sørensen, afdelingsleder.

Byggeri og Anlæg:
Kristian Karl Almerström, videnskabelig assistent.
Mirnes Barløv, videnskabelig assistent.
Paulius Bucinskas, ph.d.-stipendiat.
Renate Skovgaard Møller, videnskabelig assistent.

Datalogi:
Klaus-Tycho Förster, postdoc.

Energiteknik:
Yahya Naderi Zarnzghi, videnskabelig assistent.
Anna Lyhne Jensen, videnskabelig assistent.
Majid Khazaee, videnskabelig assistent.
Randy Kan Oldenbürger, videnskabelig assistent.

Kemi og Biovidenskab:
Nerea Mascaraque Alvarez, postdoc.
Filip Vorobjov, videnskabelig assistent.
Anja Sloth Ziegler, videnskabelig assistent.
Morten Strandgaard, laboratoriefunktionær.
Muhammad Adeel Nassar Sohal, videnskabelig assistent.

Klinisk Institut:
Simon Lagefoged Rasmussen, videnskabelig assistent.
Ditte Nymark Hansen, videnskabelig assistent.
Christian Kruse, klinisk assistent.
Nanna Ørslev Weye, videnskabelig assistent.
Klaus Damgaard Jakobsen, klinisk lektor.
Birgitte Klindt Poulsen, klinisk lektor.

Kommunikation:
Heine Kaasgaard Jepsen, videnskabelig assistent.
Steffen Moltrup Ernø Jensen, videnskabelig assistent.
Lars Holmgaard Christensen, lektor.
Annette Hoffskov, videnskabelig assistent.
Kristiina Ulriko, videnskabelig assistent.
Sarah Hassan Awad, ph.d.-stipendiat.
Benedikte Mikkelsen, videnskabelig assistent.
Ellen Raunsmed, ph.d.-stipendiat/studieadjunkt.

Kultur og Globale Studier:
Tore Mortensen, lektor.
Anker Gemzøe, professor mso.
Pablo Rolando Cristoffanini, lektor.
Tina Jørgensen, videnskabelig assistent.
Gunhild Agger, professor.
Matias Thune Jørgensen, videnskabelig assistent.

Læring og Filosofi:
Anne Grete Nielsen, journalist.
Ida Maria Barløv, videnskabelig assistent.
Sodie Hedemann Vernehren, videnskabelig assistent.
Jette Nørgaard Agerbo, studieadjunkt.
Md. Saifuddin Khalid, lektor.
Thorsen Andreas Budde Haensel, studieadjunkt.
Sita Ramchandra Kotnis, videnskabelig assistent.
Xiangyun Du, professor mso.

Matematiske Fag:
Diego Ruano Benito, lektor.

Medicin og Sundhedsteknologi:
Louise Lund Holm Thomsen, adjunkt.
Stine Aistrup Eriksen, videnskabelig assistent.
Peter Brønnum, lektor.
Gitte Kær Jeppesen, studieadjunkt.
Amanda Melgaard Nielsen, laboratoriepraktikant.
Emma Huus, laborant.

Materialer og Produktion:
Karol Kopacz, videnskabelig assistent.
Henrike Engele Elisabeth Boer, videnskabelig assistent.
Karina Andersen, kontorfunktionær.
Farzal Bonabi, ph.d.-stipendiat.
Mads Brincker, ph.d.-stipendiat.
Annelisa Brambini, videnskabelig assistent.
Ngoc Ang Dung Do, adjunkt.
Mathias Hedegard Kirstensten, videnskabelig assistent.
Thore Stig Aunsborg, videnskabelig assistent.

Planlægning:
Paola Ximena Valero Duenas, professor.
Susanne Trolle Balslev, bibliotekar.

Sociologi og Socialt Arbejde:
Juliane Ledet Jespersen, ph.d.-stipendiat.
Pelle Korsbæk Sørensen, adjunkt.
Torsten Conrad, videnskabelig assistent.

Statskundskab:
Katrine Buus, videnskabelig assistent.
Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-stipendiat.
Lene Dalsgaard, lektor.
Johannes Lund Andersen, lektor.

Økonomi og Ledelse:  
Henrik Nielsen, videnskabelig assistent.
Troels Dahl Christensen, akademisk medarbejder.
Jørgen Gulddahl Rasmussen, professor.

FÆLLES SERVICE:

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB):
Morten Lausten, akademisk medarbejder.

AAU Kommunikation:
Naja Schyberg Petersen, journalistpraktikant.

Fællesservice København:
Kathrine Hougaard Madsen, fuldmægtig.

IT Services:
Umair Syed Ali, netværksadministator.

FRATRÅDTE FEBRUAR 2018

FAKULTETER:

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi):
Karin Scheibel, kontorfuldmægtig.

AAU INNOVATION:
Rasmus Madsen Heskjær, akademisk medarbejder.
Pernille Rødkær Bundgaard, ac-fuldmægtig.

INSTITUTTER:

Arkitektur og Medieteknologi:
Kasper Steen Fischer Topp, videnskabelig assistent.
Mahmoud Fakhry, postdoc.

Byggeri og Anlæg:
Lasse Sørensen, ph.d.-stipendiat.

Datalogi:
Muhammad Aamir Saleem, ph.d.-stipendiat.
Thomas Frisk Olsen, videnskabelig assistent.
Kasper Fromm Pedersen, videnskabelig assistent.
Hanne Frøde, kontorfunktionær.
Mahmoud Parham, ph.d.-stipendiat.

Elektroniske Systemer:
Jannick Kirk Sørensen, postdoc.

Energiteknik:
Chi Su, adjunkt.
Birgitte Skovsgaard, kontorfuldmægtig.
Xialong Yue, postdoc.
Christian Nørgård, videnskabelig assistent.
Uimin Choi, postdoc.

Kemi og Biovidenskab:
Mikkel Stokholm-Bjerregaard, postdoc.
Henriette Giese, institutleder.
Federico Micolucci, postdoc.

Kommunikation:
Inga Karin Endsleff, videnskabelig assistent.
Dominik Stefan Mihalits, videnskabelig assistent.
Jonas Alexander Stuhr, videnskabelig assistent.
Giuseppina Marsico, postdoc.
Sarai Løkkegaard, ph.d.-stipendiat.

Kultur og Globale Studier:
Mie Kristine Hjul, kontorfuldmægtig.
Anna Ann Klitgaard, videnskabelig assistent.

Læring og Filosofi:
Tilde Mette Juul, ph.d.-stipendiat.
Rune Hagel Skaarup Jensen, videnskabelig assistent

Medicin og Sundhedsteknologi:
Neeraja Sri Murugan, videnskabelig assistent.
Rasmus Elbæk Andersen, laboratorieingeniør.
Linda Ejlskov Jeppesen, ph.d.-stipendiat.

Materialer og Produktion:
Jesper Kranker Larsen, postdoc.
Vivi Thuy Nguyen, ph.d.-stipendiat.
Mukund Nilakantan Janardhanan, postdoc.
Miguel Nobre Castro, videnskabelig assistent.

Planlægning:
Dorte Baden, sekretariatsleder.
Daniel Pihl, ph.d.-stipendiat.

Statskundskab:
Anja Kaldahl Reinwald, adjunkt.

Økonomi og Ledelse:      
Mathilde Nielsen, akademisk medarbejder.
Jesper Møller Rimestad, videnskabelig assistent.

FRATRÅDTE MARTS 2018

FAKULTETER:

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultetskontor:
Lone Corfixen, kontorfunktionær.
René Hagedorn Jørgensen, fuldmægtig.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor:
Louise Dalsgaard Isaksen, kontorfuldmægtig.
Mark Frahm Gammeljord, fuldmægtig.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi):
Karl Gau Sørensen, seniorforsker.

INSTITUTTER:

Arkitektur og Medieteknologi:
Tine Buch-Andersen, videnskabelig assistent.
Anton Flyvholm, videnskabelig assistent.

Byggeri og Anlæg:
Tomas Gintautas, videnskabelig assistent.

Elektroniske Systemer:
Samant Khajuria, lektor.
Thomas Lundgaard Hansen, videnskabelig assistent.

Energiteknik:
Esmaeil Ebrahimzadeh, ph.d.-stipendiat.
Bakhtyar Hoseinzadeh, adjunkt.

Kommunikation:
Julie Søder Nielsen, fuldmægtig.
Sofie Troi, assistent.
Nadia Møller Christiansen, videnskabelig assistent.
Daria Kiliniska, videnskabelig assistent.

Kultur og Globale Studier:
Mikkel Underlin Østergaard, videnskabelig assistent.

Læring og Filosofi:
Luna Christine Christensen, videnskabelig assistent.

Medicin og Sundhedsteknologi:
Palle Larsen, postdoc.
Jonas Lynggaard Isaksen, videnskabelig assistent.
Lisbeth Uhrenfeldt, lektor.
Søren Holm, professor.

Materialer og Produktion:
Jacob Oest, postdoc.

Sociologi og Socialt Arbejde:
Marie Bruvik Heinskou, lektor.

Økonomi og Ledelse:
Anna Christine Penthien Delmar, akademisk medarbejder.
Muhammad Bilab, videnskabelig assistent.

FÆLLES SERVICE:

IT Services:
Bente Nielsen, IT-medarbejder.

Økonomiafdelingen:
Connie Sudergaard, fuldmægtig.
Liselotte Guul, overassistent.