AAU logo

AAU Inside

PH.D.-GRADER JANUAR 2018 – MARTS 2018

PH.D.-GRADER JANUAR 2018 – MARTS 2018

Fra januar til marts 2018 er der i alt blevet tildelt 27 ph.d.-grader, som fordeler sig på 4 på HUM, 8 på SAMF, 5 på SUND og 10 på ENG.

Lagt online: 07.06.2018

Januar 2018

Akademisk Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har den 15. januar 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Vibeke Just Andersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, for afhandlingen: ”Meningsskabelse i det nære sundhedsvæsen - belyst ud fra et feltstudie af hvordan aktører i almen praksis og kommune skaber mening med det tværgående samspil i forhold til mennesker med – eller med risiko for – kronisk obstruktiv lungelidelse og type 2-diabetes.”

Akademisk Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har den 18. januar 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Line Søberg Bjerre, Institut for Sociologi og Socialt arbejde, for afhandlingen: ”Fortællinger om og konstruktioner af børn i socialt myndighedsarbejde. - En kulturpsykologisk undersøgelse af hvordan børn bliver til i socialfaglig praksis og hvordan socialrådgivere navigerer i børnesager.”

Akademisk Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har den 22. januar 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Sabine Jørgensen, Institut for Sociologi og Socialt arbejde, for afhandlingen: ”Det er jo rarest at vi er enige om at der er brug for at samarbejde: – et eksplorativt studie af samtaler mellem forældre og socialarbejdere i børnesager med særligt fokus på grænsedragninger mellem frivillighed og tvang.”

Akademisk Råd for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har den 31. januar 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Simon Ladefoged Rasmussen, Klinisk Institut, for afhandlingen: ”Diagnostic and Prognostic Potential of Hypermethylated DNA in Colorectal Cancer. A Plasma Based biomarker study.”
 • Mette Marcussen, Klinisk Institut, for afhandlingen: “Cancer Therapy Induced Mucositis. Molecular Characteristics Influencing Presence and Severity of Mucositis during Cancer Therapy.”

 

Februar 2018

Akademisk Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har den 5. februar 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Louise Tina Brøns Kringelum, Institut for Økonomi og Ledelse, for afhandlingen: ”At transcendere organisatoriske grænser: udforskning af intra- og inter-organisatoriske processer af forretningsmodelinnovation i en havnemyndighed.”

Akademisk Råd for Det Humanistiske Fakultet har den 6. februar 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Sanne Dollerup Sørensen, Institut for Kommunikation og Psykologi, for afhandlingen: ”Engaging the Shopping Experience. - Experience design as a way to increase customers' emotional engagement in brick-and mortar stores.”

Akademisk Råd for Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet har den 8. februar 2018 tildelt ph.d.-graden til :

 • Henrik Nielsen, Institut for Materialer og Produktion, for afhandlingen: ”The Roles of Finance Functions, Management Accounting and Lean.”
 • Michael Ørsted, Institut for Kemi og Biovidenskab, for afhandlingen: ”Environmental Stress Responses and Biological Interactions Investigated in the Drosophila Model System.”

Det Akademiske Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har den 12. februar 2018 tildelt ph.d.-graden til :

 • Michael Omondi Owiso, Institut for Statskundskab, for afhandlingen: ”Overgangsopgør og institutionalisering af demokrati: historiske betingelser og sandhedsprocessen i Kenya.”

Akademisk Råd for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har den 27. februar 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Marlene Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, for afhandlingen: ”Regulation of Pro-Resolving Biological Systems in Rheumatoid Arthritis -Investigations on The Melanocortin System and Resistin.”

 

Marts 2018

Akademisk Råd for Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet har den 7. marts 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Enrique Rodriguez Diaz, Institut for Energiteknik, for afhandlingen: ”Modelling and Control of DC Microgrids for Efficient Energy Distribution Systems - An Impedance/Admittance Approach.”
 • Masoud Asgarpour, Institut for Byggeri og Anlæg, for afhandlingen: ”Risk and Reliability Based O&M Planning of Offshore Wind Farms.”
 • Nadieh de Jonge, Institut for Kemi og Biovidenskab, for afhandlingen: ”Microbial Community Dynamics in Anaerobic Digestion.”
 • Solmaz Sajadirad, Institut for Materialer og Produktion, for afhandlingen: ”Knowledge Orchestration Within a Distributed Operations Network.”

Det Akademiske Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har den 12. marts 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Anders Bøggild Christensen, Institut for Statskundskab, for afhandlingen: ”Social polarisering i Aarhus kommune 1983-2007 i et uligheds- fattigdoms- og social eksklusionsperspektiv.”

Akademisk Råd for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har den 14. marts 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Romain Balaguier, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, for afhandlingen: ”From a Field Ergonomic Work Exposure Analysis to the Implementation of a Worksite Adapted Physical Activity Program for the Prevention of Work Related Musculoskeletal Disorders of the Low Back among Vineyard Workers.”
 • Sofyan Hammad Himaidan Hammad, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, for afhandlingen: “Intra-Cortical Brain Computer Interface Systems based on Advanced Digital Signal Processing Techniques.”

Akademisk Råd for Det Humanistiske Fakultet har den 19. marts 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Mette Toft Rønberg, Institut for Kommunikation og Psykologi, for afhandlingen: ”Erfaringer med depression. Diagnose, modstand og forstemt kropslighed.”
 • Elisabeth Houe Thomsen, Institut for Statskundskab, for afhandlingen: ”CSR udtrykt gennem tilpasset kommunikation - et casestudie fra en lille bæredygtig dansk bank.”

Det Akademiske Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har den 19. marts 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Birgitte Krejsager, Juridisk Institut, for afhandlingen: ”Forskningsfrihed. Akademisk frihed og innovationsdreven universitetsforskning.”
 • Tanja Dall Jensen, Institut of Sociologi og Socialt arbejde, for afhandlingen: ”DECISION-MAKING AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITY IN COMPLEX CLIENT CASES - AN INTERACTIONAL PERSPECTIVE ON INTERPROFESSIONAL TEAM WORK IN A SOCIAL WORK SETTING.”

Akademisk Råd for Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet har den 19. marts 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Anca Pircalabu, Institut for Matematiske Fag, for afhandlingen: ”Essays on Stochastic Modeling in Electricity Markets - with Applications to Wind Power and Marked Interconnectedness.”
 • Hao Liu, Institut for Kemi og Biovidenskab, for afhandlingen: “Structure, Phase Transitions and Dynamics in Four Special Oxide Glass Systems.”
 • Sobi Thomas, Institut for Energiteknik, for afhandlingen: ”Operational strategies for longer durability of HT-PEM fuel cells operating on reformed methanol.”
 • Thomas Hvolby, Institut for Matematiske Fag, for afhandlingen: ”Essays on Risk and Fair Pricing.”

Akademisk Råd for Det Humanistiske Fakultet har den 21. marts 2018 tildelt ph.d.-graden til:

 • Willy Castro Guzmán, Institut for Kommunikation og Psykologi, for afhandlingen: ”Collective professional development for the integration of ICT in higher education.”