Ph.d.-grader september–november 2017

Ph.d.-grader september–november 2017

Fra september til november 2017 er der i alt blevet tildelt 7 ph.d.-grader, som fordeler sig på følgende måde: 5 på HUM og 2 på SAMF.

Lagt online: 07.12.2017

Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet har den 20. september 2017 tildelt ph.d.-graden til følgende:

  • Marie Vestergaard Mikkelsen, Institut for Kultur og Globale Studier, for afhandlingen: ”Ferie i hverdagslig mobilitet: Camping i Danmark.”
  • Line Helverskov Horn, Institut for Læring og Filosofi, for afhandlingen: ”Identitet som Assemblages. En ANT-baseret Analyse af Uddannelsespraksis og Modes of Ordering på en Professionshøjskole.” 
  • Farshad Badie, Institut for Kommunikation, for afhandlingen: ”En teoretisk model for betydningskonstruktion gennem konstruktivistisk begrebslæring – en begrebslig, terminologisk og semantisk studie i forbindelse med Menneske-Menneske-Maskine-interaktion.”
  • Nikorn Rongbutsri, Institut for Kommunikation og Psykologi, for afhandlingen: ”Online samarbejdsværktøjer i det problemorienterede projektarbejde.”

 

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har den 9. oktober 2017 tildelt ph.d.-graden til følgende:

  • Cathrine Elgaard Jensen, Institut for Økonomi og Ledelse, for afhandlingen: ”Implementing af nationale kliniske retningslinjer i almen praksis: Potentialer og faldgruber.”

 

Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet har den 30. oktober 2017 tildelt ph.d.-graden til følgende: 

  • Susanne Winther, Institut for Læring og Filosofi, for afhandlingen: ”Fælles følgeskab - et aktionsforskningsprojekt om patientovergange fra intensiv til stamafsnit.”

 

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har den 13. november 2017 tildelt ph.d.-graden til følgende:

  • Anne Sig Vestergaard, Institut for Økonomi og Ledelse, for afhandlingen: ”Anvendelse af kvalitetsindikatorer i økonomisk evaluering til påvisning af den værdi for pengene, der potentielt kan opnås ved kvalitetsforbedringer.”