AAU logo

AAU Inside

Et fald i trivslen på AAU

Et fald i trivslen på AAU

De er glade i Esbjerg, men trives mindre godt på SAMF. Faldet i trivslen er næsten lige stor for kvinder og mænd, mens ældre medarbejdere og VIP’er har oplevet det største fald i trivslen.

Tekst: Bo Jeppesen, Rektorsekretariatet

Efter en lille stigning i trivslen sidste år på Aalborg Universitet faldt scoren fra 2018 til 2019 fra 67,7 til 65. Men det dækker over store forskelle med stigninger og fald i trivsel - både i organisationen og også geografisk. Det er tydeligt, når man læser den seneste udgave af Aalborg Universitets trivselsmåling.

Der er bl.a. sket et stort fald i trivslen på AAU Innovation og SAMF, henholdsvis et fald i scoren fra 72 til 62 og fra 66 til 58. Medarbejderne i Esbjerg er med en svag stigning stadig de mest tilfredse. Med en trivselsscore på 71,5 i 2019 ender de et godt stykke over gennemsnittet.  

- Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med, at trivslen sammenlagt falder, siger rektor Per Michael Johansen, men han vil ikke give sig i kast med spekulationer om, hvad årsagerne kan være.

- Der er rigtigt mange faktorer i spil, både interne og eksterne, som kan forklare den vigende trivsel. Du kan ikke bare generalisere og sige: ”det er også de seneste års besparelser, der er skyld i det”. I stedet bør alle ledere nærlæse rapporten og drage konklusioner for deres respektive områder. Det er i sidste ende os i ledelsen i samarbejde med lokale samarbejdsudvalgs- og arbejdsmiljørepræsentanter, der skal finde svarene og anvise løsninger, siger rektor.

Sidste år var der for første gang fokus på mobning, chikane, trusler eller vold. Her er andelen, der svarer, at de inden for de seneste 6 måneder har været udsat for mobning m.m. den samme som året før, nemlig 4%. Modsat året før er der dog i 2019 slet ingen, der oplever det jævnligt. I 2018 var der 1%, der havde sat kryds ud for den svarmulighed.

Sidste år annoncerede rektor en nultolerance over for chikane og mobning, og den holdning står han ved.

- Det er og skal aldrig være acceptabelt ikke at udvise ordentlighed over for sine kollegaer uanset om det er i relationen leder til medarbejder eller kollega til kollega, siger rektor.

Der er ikke store udsving i den oplevede trivsel, hvis man deler medarbejdergruppen op i alder, køn mm.:

  • Samlet set er den oplevede trivsel for VIP faldet fra 68,2 i 2018 til 64,2 i 2019. For TAP er de samme tal 66,7 til 65,5.
  • Både kvinder og mænd har oplevet et fald i den oplevede trivsel. For kvindernes vedkommende et fald fra 66,8 til 63,9, mens det hos mændene er lidt mindre.
  • Det er fortsat de yngste medarbejdere under 30 år, der oplever den højeste trivsel, endda med en lille stigning i forhold til sidste år. Nu er scoren 71,7. De 40-49 årige oplever trivslen lavest med en score på 63,6 og med et lille fald ift. sidste år. Medarbejdergruppen over 60 år oplever det største fald i trivslen i forhold til 2018, fra 70,5 til 64,4.

Svarprocenten er steget i forhold til 2018 og er nu 73%.

Hele rapporten kan læses her og på Arbejdsmiljøsektionens hjemmeside. Her kan metoden for udregningen af scoren også læses.