50 AAU-forskere og studerende samlet til Aalborg U Robotics workshop

50 AAU-forskere og studerende samlet til Aalborg U Robotics workshop

Aalborg Universitets forskningsprogram Aalborg U Robotics samlede mandag den 27. november 50 forskere og studerende til den årlige workshop inden for robotteknologi.

Deltagerne fik et spændende indblik i robotteknologier, da forskningsprogrammet Aalborg U Robotics holdt en workshop tidligere på ugen.

Det var den sjette i rækken af workshops, der startede i en mindre skala i 2012. Årets workshop var den hidtil største med 18 præsentationer fra AAU’s forskere og studerende plus en inviteret keynote speaker, prof. Anton Shiriaev, Department of Engineering Cybernetics, NTNU, Norge.
Præsentationer var baseret på abstracts, der kom fra fakulteterne TECH, Engineering, SUND og HUM og repræsenterer de seks institutter, der er tilknyttet Aalborg U Robotics.   

Formålet med workshoppen var at give AAUs forskere en platform, hvor de kan dele deres forskning og resultater. Dagen gav deltagerne og oplægsholderne et spændende indblik i forskningen i robotteknologier på AAU, som er på et højt internationalt niveau. Der blev skabt synergi og nye muligheder for samarbejde, da oplægsholderne præsenterede deres forskning i for eksempel Exoskeleton, fremtidens robot co-worker og teknologier til at sætte AAU på den internationale Industri 4.0 dagsorden. Deltagerne lyttede interesseret og stillede uddybende og dybdegående spørgsmål til oplægsholderne.

- Arrangementer som dette er med til at skabe synergi imellem AAU’s forskningskompetencer inden for robotteknologi og bidrager positivt til samarbejdet på tværs af universitetet siger Aalborg U Robotics’ programleder, professor Thomas Bak fra Institut for Elektroniske Systemer.  

Den syvende Aalborg U Robotics workshop er allerede på tegnebrættet til 2018. 

Aalborg U Robotics blev etableret i 2007 som Center for RoboticsResearch at AAU. Centret var et forskerinitieret initiativ, og det blev i 2013 reetableret som forskningsprogrammet Aalborg U Robotics med mere end 50 AAU-forskere som medlemmer. Aalborg U Robotics er i dag en platform, som er med til at skabe synergi og samarbejde på tværs af AAU med fokus på forskning og uddannelse i robotteknologier. Den 3-årige bacheloruddannelse i Robotics er således tilknyttet til Aalborg U Robotics.