AAU’ere blev klogere på myndighedsbetjening

AAU’ere blev klogere på myndighedsbetjening

I sidste uge var næsten 40 AAU’ere samlet til et internt seminar om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Et emne, der er højaktuelt lige nu, fordi Miljø- og Fødevareministeriets opgaver skal konkurrenceudsættes.

Tirsdag den 30. januar havde dekan Mogens Rysholt Poulsen og prodekan Thorkild Ærø inviteret en række ansatte på Aalborg Universitet til seminar om myndighedsbetjening. Formålet var at give de fremmødte indsigt i, hvad myndighedsbetjening indebærer, og hvilke overvejelser AAU gør sig i forbindelse med, at en række af de eksisterende aftaler skal konkurrenceudsættes. Udover AAU’ere deltog også repræsentanter fra forskellige ministerier.

Allerede i dag leverer AAU forskningsbaseret myndighedsbetjening – den største kontrakt er via Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) - men ledelsen ser positivt på mulighederne for at byde ind på de opgaver, der konkurrenceudsættes.

Armslængde mellem forskning og politik

Målet med den forskningsbaserede myndighedsbetjening er helt grundlæggende at sikre, at politiske beslutninger bliver truffet på baggrund af opdateret relevant viden. Netop derfor er ydelserne forskningsbaserede og uvildighed en helt afgørende forudsætning for myndighedsbetjeningen.

- Vi har et princip om publicering og offentlighed af de rapporter, vi leverer. Det gælder også, selvom resultaterne måske peger i en retning, som ikke er gunstig for opgavestillerens ønsker. Vi bliver nødt til at holde en armslængde mellem vores forskning og de politiske beslutningsprocesser, siger Thorkild Ærø, der er prodekan for myndighedsbetjening på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

Han har mange års erfaring med myndighedsbetjening i kraft af sin stilling som direktør for SBi. I samarbejde med Institut for Kemi og Biovidenskab koordinerer han den igangværende proces relateret til Miljø- og Fødevareministeriets kommende konkurrenceudsættelse.

Mest mulig forskning for skatteborgernes penge

Blandt repræsentanterne fra centraladministrationen var blandt andre Maria Klint Thelander, der er teamleder i Miljø- og Fødevareministeriet. Hun forklarede baggrunden for konkurrenceudsættelsen:

- I regeringsgrundlaget står der, at flere skattefinansierede opgaver skal konkurrenceudsættes. Det skyldes, at der er et stort politisk ønske om at sikre, at Danmark får mest muligt ud af skatteborgernes penge. Samtidigt skal der findes en balance mellem et stigende behov for forskningsbaseret myndighedsbetjening og den almindelige årlige reduktion i bevillingerne på to procent, sagde Maria Klint Thelander.

I den kommende tid vil der på AAU pågå et arbejde med at afdække, hvilke varslede opgaver der matcher universitetets strategier og ikke mindst, hvordan vi skal byde ind på de relevante opgaver. 

Om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører. Ydelserne spænder fra grundlagsskabende forskning inden for et bestemt område til konkrete beredskabs- og rådgivningsopgaver. Med kontrakterne følger midler til de konkrete opgaver og grundforskningsmidler.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening dækker bl.a.:

  • Forskning inden for et bestemt område. Det kan være forskning i arbejdsmarkedsforhold eller forskning i vandkvaliteten i danske åer.
  • Beredskab inden for et bestemt område. Det kan være faciliteter og aktiviteter i forhold til epidemier af dyresygdomme eller iltsvind i danske have.
  • Rådgivning inden for et bestemt område. Det kan være miljømæssige og erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et lovforslag om landbrugets gødningsanvendelse eller transportafviklings-konsekvenser ved et lovforslag om en ny motorvej.

Spørgsmål:

Har du spørgsmål til myndighedsbetjening, er du velkommen til at kontakte prodekan for myndighedsbetjening Thorkild Ærø på tka@sbi.aau.dk eller rådgiver Bo Bukh Linneberg på bbl@adm.aau.dk

Præsentationer fra seminaret:

Velkomst og rationalet ved dekan Mogens Rysholt Poulsen og prodekan Thorkild Ærø

Rammerne ved specialkonsulent Michael Mejlgaard Udby, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Behovene ved kontorchef Christian Vesterager, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Opgaven ved seniorforsker Ole Michael Jensen

Konkurrencen ved teamleder Maria Klint Thelander, Miljø- og Fødevareministeriet