Direktionen har vedtaget ny it-beslutnings- og styringsstruktur

Direktionen har vedtaget ny it-beslutnings- og styringsstruktur

Ny organisering skal gøre it-beslutnings- og styringsstruktur mere tidssvarende.

Direktionen har vedtaget en ny it-beslutnings- og styringsstruktur for Aalborg Universitet. Beslutningen er taget for blandt andet at sikre øget fremdrift af digitaliseringsprojekter, at styrke det strategiske fokus på it-området, og tilpasse it-beslutnings- og styringsstrukturen til universitetets organisation.

Beslutningen betyder, at It-Strategisk Råd ændres til Det Strategiske Digitaliseringsråd med nyt kommissorium og ny medlemssammensætning. Desuden vil de it-strategiske programmer blive afsluttet i deres nuværende form, mens de opgaver, som de it-strategiske programmer har varetaget, skal have nye ansvarlige.

Direktionens beslutning trådte i kraft den 1. januar 2017, og derfor er de planlagte møder i It-Strategisk Råd blevet aflyst. I stedet igangsættes processen for at sammensætte Det Strategiske Digitaliseringsråd, så dette råd kan træde sammen hurtigst muligt.
Læs om sammensætningen af Det Strategiske Digitaliseringsråd samt rådets kommissorium og forretningsorden her. 

Direktør Antonino Castrone retter en stor tak til formændene for de it-strategiske programmer, som har varetaget en væsentlig og udfordrende opgave med at opbygge den hidtidige it-beslutnings- og styringsstruktur og det overordnede ansvar for en række digitaliseringsinitiativer.
Det arbejde har banet vejen for, at AAU nu kan etablere en it-beslutnings- og styringsstruktur tilpasset de organisatoriske forandringer, som universitetet de seneste år har gennemgået, og som nu har et solidt fundament at bygge videre på, påpeger Antonino Castrone.