Fokus på lysdesignuddannelsen

Fokus på lysdesignuddannelsen

Aalborg Universitets kandidatuddannelse i lysdesign kombinerer medieteknologi, arkitektur og lysteknologi. Uddannelsen udspringer af et stærkt forskningsmiljø og har efter blot tre år høstet den internationale lysindustris anerkendelse.

Kandidatuddannelsen i lysdesign er den første i Danmark, og kombinationen af faglighederne medieteknologi, arkitektur og lysteknologi er unik. Studerende der optages på uddannelsen, har en bachelor inden for arkitektur, design, medieteknologi, bygningsteknologi eller elektronik. 

Undervisningen varetages af forskere inden for de tre vidensfelter, og de problembaserede designprojekter udvikles i grupper på tværs af nationaliteter og fagligheder.

- Vi optager studerende med mange forskellige fagligheder og internationale uddannelsesbaggrunde, så diversitet spiller en stor rolle på studiet. Vi lægger vægt på at de studerende tilegner sig viden om deres medstuderendes fagligheder og inspirerer dem i høj grad til at anvende tværfagligheden aktivt i deres gruppeprojekter, siger uddannelsesleder Ellen Katrine Hansen, der selv har arkitekturbaggrund.

Attraktive kandidater med hands-on kompetencer

Kandidater i lysdesign er i stand til at løse konkrete opgaver og give en løsning på et aktuelt problem. De evner at arbejde tværfagligt med fokus på at indhente data ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder. Desuden kan de arbejde med både de tekniske og medieteknologiske færdigheder, der fordres i f.eks intelligent belysning, herunder f.eks at programmere brugerflader og lignende.

- Efter min mening har uddannelsen succes fordi den hænger godt sammen med designstrømningen Nordisk Lys. Vi integrerer en stor andel af vores forskning i undervisningen og lægger meget stor vægt på hvilken effekt de udviklede løsninger har på brugerne, siger Ellen Katrine Hansen.

FAKTA:

  • 30 optages hvert år, halvdelen er danske og halvdelen internationale. Praktik eller samarbejdsprojekt på 3. semester. Kandidatuddannelsen retter sig mod jobfunktioner som f.eks. selvstændige rådgivere, arkitekter, belysningsindustrien, konsulenter i kommuner eller forskning. Mere info på www.light.aau.dk/
  • Kandidatuddannelsen i Lysdesign på Aalborg Universitet CPH vandt i november den anerkendte pris PLDR Education Award 2017. Det foregik ved PLDC, årets kongres for professionelle lysdesignere fra hele verden. www.pld-c.co
  • Kontakt: Uddannelsesleder Ellen Kathrine Hansen, lektor, PhD, Aalborg Universitet, ekh@create.aau.dk