Fornyet AAU-håndbog i luften

Fornyet AAU-håndbog i luften

En kraftig opdateret version af AAU-håndbogen er netop gået i luften. Bl.a. med bedre sprogversionering. Nu er fakultetskontorerne også med.

Den nye AAU-håndbog har opdaterede funktioner og indeholder dokumenter om alt, der er relevant for ansatte. Med andre ord, alt fra adfærdskodeks til beskrivelse af procedurer.

- Det har været et enormt arbejde, hvor superbrugere og redaktører virkelig har bidraget godt i processen, fremhæver teamleder Bo Hvass Pedersen fra AAU It Services.

AAU-håndbogens målgruppe er ansatte på AAU. De får altså nu muligheden for at opleve en endnu bedre og mere brugervenlig håndbog. Noget af det nye er, at der er flere bidragsydere.

FAKTA OM AAU-håndbogen

Indhold i AAU-håndbogen er dynamisk og udarbejdes på baggrund af de udarbejdede skabeloner for politikker, procedurer, regler og gode råd. Derudover er der lagt op til, at afdelingerne beslutter, hvor meget internt materiale de vil tage med.

AAU-håndbogen har en gruppe af superbrugere tilknyttet, som følger dens udvikling.    

Superbrugerne i afdelingerne supporterer egen afdeling ift. brug af håndbogen.

ITS supporterer superbrugerne samt er ansvarlig for håndbogens komponenter, opbygning og struktur.

AAU-håndbogen er organisatorisk forankret ved Rektorsekretariatet.

Opdatering af AAU Håndbogen er en del af det strategiske arbejde, idet den udgør et tiltag under indsatsen ”Forenkling – regler og processer” under den administrative del af AAU’s strategi Viden for verden.   

Fakultetskontorerne er nu med

- Det er nyt, at indhold nu også leveres af Fakultetskontorerne. Tidligere var det kun fra afdelinger under Fælles Service, fortæller specialkonsulent Niels Dahl Thellufsen, der har stået for at holde styr på møder i arbejdsgruppen og for superbrugere.

Brugerne kan søge på emner, se særlige kategorier om fx forskning eller økonomi. De kan også se seneste opdaterede dokumenter. Noget særligt er sprogversioneringen.

Bedre sprogversionering

- Som noget nyt findes håndbogen nu i en separat dansk og engelsk udgave. Der er links mellem de to sprogversioner, så man let kommer frem og tilbage mellem sprogene. Det betyder fx, at man let kan sende et direkte link til en engelsk version, siger systemforvalter Camilla Ladegaard Andersen. Hun har under udviklingen af håndbogen været bindeled mellem krav, tests og ændringsønsker og udviklingen i Sverige.

Denne nye opdaterede version af AAU-håndbogen fra februar 2018 erstatter den oprindelige AAU-håndbog fra 2012. Dengang erstattede håndbogen universitetets Regelsamling.

Links:

Dansk version: http://www.haandbog.aau.dk
English version: http://www.handbook.aau.dk

---

BILLEDTEKST

På billedet øverst ses en del af holdet bag arbejdet med den opdaterede håndbog. Fra venstre er det Camilla Ladegaard Andersen, Niels Dahl Thellufsen og Bo Hvass Pedersen.