Forskere kan få støtte til at indlede samarbejde med virksomheder

Forskere kan få støtte til at indlede samarbejde med virksomheder

Der er gode muligheder for at få tilskud til opstartsaktiviteter fra projekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og forskere på AAU.

Hvis forskere på AAU har planer om at indlede et samarbejde med små eller mellemstore virksomheder i Nordjylland, kan de få støtte fra projektet ”SMV Samarbejdsparathed og Engagement”. AAU Innovation opfordrer forskere til at søge om midler i løbet af vinteren og foråret, da projektet udløber ved årets udgang.

Midlerne skal bruges til opstartsaktiviteter. Det kan for eksempel være en afklaring af, om der er grundlag for at indlede et samarbejde med en virksomhed om en ErhvervsphD, afholdelse af en projektbørs, hjælp til etablering af et konsortium, samarbejde om studenterprojekter eller praktikpladser eller andre aktiviteter, der skal foretages, inden samarbejdet med virksomhederne for alvor går i gang.

For forskerne er der flere gode grunde til at søge om midler fra puljen, påpeger Karin Folmer Winther, leder af AAU Match.

- Samarbejde med virksomheder giver for eksempel forskerne et anvendelsesorienteret bidrag til deres forskning, og de kan se, at deres forskning kommer i brug ude i virksomhederne, siger Karin Folmer Winther.

Erhvervskonsulent Lene Horn, AAU Innovation, peger på, at ansøgningsproceduren er meget enkel, og at forskere typisk vil få svar på deres ansøgninger inden for en uge. Hvis forskerne henvender sig, kan hun hurtigt svare på om den aktivitet, de har i tankerne, er støtteberettiget.

Lene Horn forklarer, at puljen giver forskerne mulighed for at igangsætte aktiviteter, de ikke havde mulighed for at gennemføre uden tilskud, eller gøre en bedre indsats på et område, de i forvejen arbejder med.
Det er ikke kun de enkelte forskere og virksomhederne, der kan nyde godt af samarbejde, som bliver etableret med støtte fra forskerpuljen. Samarbejdet er også en stor fordel for AAU som uddannelsesinstitution og de studerende, understreger Lene Horn. Det skyldes blandt andet, at de studerende får et bedre kendskab til virksomheder i Nordjylland, hvis de kommer i praktik eller indgår aftaler om studenterprojekter. Dermed øger de chancen for at få et job i Nordjylland, når deres studie er slut.

Man kan læse flere oplysninger om mulighederne for at få støtte her.