Legat på 300.000 kr. uddeles til AAU-studerende

Legat på 300.000 kr. uddeles til AAU-studerende

NOVI har indstiftet et nyt, stort legat til 9.-/10.-semesters-studerende på Aalborg Universitet. For at komme i betragtning skal de studerende kunne præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en ny virksomhed i Aalborg.

Dygtige og entreprenante studerende ved Aalborg Universitet kan i år vinde NOVIs helt nye iværksætterlegat - NOVI NewTech Legatet - på 250.000 kr., et kontorlokale på NOVI til halv pris i et år samt regnskabsassistance og juridisk bistand fra NOVI, svarende til 50 timer. Legatet har en samlet værdi af 300.000 kroner. Fristen for at søge legatet er 1. februar, og legatet uddeles første gang i forbindelse med Aalborg Universitets årsfest i april.

Legatet omfatter samtlige studieretninger på Aalborg Universitet, og forud for uddelingen vurderer en dommerkomité bestående af Henrik Lundum, administrerende direktør for NOVI, Morten Dahlgaard, vidensamarbejdschef AAU Innovation samt erhvervsmanden Mads Peter Veiby ansøgningerne.

Læs flere informationer om legatet her. 

Kandidater til legatet skal beskrive forretningsidéen, udviklings-potentialet og en konkret forretningsplan, og det hele skal være så velfunderet, at ansøgeren enten allerede har etableret eller vil oprette et selskab med henblik på at stifte virksomhed. Et krav er, at virksomheden indledningsvist skal have til huse NOVI i Aalborg, og at ansøgeren naturligvis er parat til et liv som selvstændig med de risici, det nu engang indebærer.

- Dommerkomitéen lægger stor vægt på, at idéerne løser et problem, og at den nye virksomhed fører til flere arbejdspladser i Nordjylland. Alle studier viser, at succesraten er størst for nystartede virksomheder med mere end én ejer, og derfor opfordrer vi de studerende til at gå sammen i små grupper. Med legatet håber vi, at vi kan stimulere iværksætterlysten i Nordjylland endnu mere, så de studerendes mange gode idéer får de bedst tænkelige forudsætninger for at blive ført ud i livet, siger Henrik Lundum, adm. direktør i NOVI Ejendomsfond.

Ansøgningsfristen er den 1. februar. Den 15. februar udvælger dommerkomitéen 5-10 ansøgere, der siden skal pitche deres idé i 20 minutter foran dommerne. Ansøgerne skal i forbindelse med ansøgningen beskrive idéen i et abstract, der i tekst, billeder og video beskriver henholdsvis problemet og løsningen herpå. Vinderen udvælges den 27. februar.