Studerende kan få ECTS-point for projektorienterede forløb i startups

Studerende kan få ECTS-point for projektorienterede forløb i startups

Nyt projekt gør det muligt for studerende at komme i projektorienterede forløb i egne virksomheder eller hos andre iværksættere. Projektet skal stimulere interessen for entreprenørskab på AAU.

Flere studerende skal få lyst til at etablere virksomheder. Antallet af studerende i projektorienterede forløb hos iværksættervirksomheder skal øges, og studerendes tankesæt skal påvirkes, så de får mere lyst til at arbejde med entreprenørskab.

Det er hovedmålene i projektet ”StartUp i praksis”, som AAU er en del af. Der er tale om et tre-årigt projekt, som blandt andet skal give studerende mulighed for få ECTS-point i forbindelse med projektorienterede forløb i egne eller andres iværksættervirksomheder.

- Der er ingen tvivl om, at projektet vil give flere studerende mulighed for at komme i et projektorienteret forløb i deres egen virksomhed. Det er en stor fordel, at arbejdet med entreprenørskab bliver en del af studiet, så de studerende ikke kun kan arbejde i deres virksomhed i fritiden, siger uddannelsesudvikler Jesper Vestergaard, AAU Innovation.

Han understreger, at projektet også er rettet mod studerende, der ikke selv er iværksættere, men har lyst til at komme i et projektorienteret forløb i en startup.

Hidtil har det kun været muligt på to uddannelser på AAU - Entrepreneurial Engineering og New Venture Creation – at komme i et projektorienteret forløb i egen virksomhed, men nu får alle studerende altså chancen.

- Det kan åbne op for, at flere får oplevelser med entreprenørskab eller tør tage springet og blive iværksættere. Resultatet af projektet skal gerne blive, at de studerende i højere grad udvikler entreprenørielle kompetencer og mindset, at vi får flere studerende med cvr.numre, og at overlevelsesraten blandt iværksættervirksomhederne stiger, siger Jesper Vestergaard.

Han understreger, at iværksætteri på AAU tager udgangspunkt i de studerendes faglighed. Det er ikke import af paraplyer, man er på jagt efter, men derimod ideer eller produkter, der udspringer af den viden, som de studerende har udviklet under deres studietid.

Vigtig læringsproces

Ifølge Jesper Vestergaard er det en stor fordel, at studerende på AAU har fået PBL-tankegangen ind under huden i løbet af studietiden. PBL klæder dem på til at arbejde med konkrete problemstillinger og til at samarbejde med andre for at nå et mål, og det er der i høj grad brug for hos startups.

Business developer Ivan Butler, AAU Innovation, påpeger, at det langt fra er alle studerende, der har lyst til at blive iværksættere. Men selv den gruppe studerende vil styrke deres kompetencer og fremtidige jobmuligheder ved at komme i et projektorienteret forløb i en startup.

- Læringsprocessen er utrolig vigtig. Det mindset, som de får ved at arbejde med iværksætteri, gør dem mere attraktive for arbejdsgiverne. De får lært at tænke nyt, være proaktive og blive bedre til at samarbejde, og det er kompetencer, som virksomhederne er på jagt efter, siger Ivan Butler.

Det afgørende er ikke, om deres forretningside kan bære på længere sigt. Det vigtigste er, at de får lært at arbejde med iværksætteri. Måske kan det føre til, at de senere i livet – efter nogle år på arbejdsmarkedet – får lyst til at etablere egen virksomhed, tilføjer han.

Hensigten er, at studerende i projektorienterede forløb tilknyttes AAU’s inkubator, hvor de bliver en del af et særligt startup-miljø, samt en akademisk vejleder og en forretningsudvikler tilknyttet. De bliver ikke overladt til sig selv og kan føle sig trygge ved, at de får den hjælp, de har brug for.

Ivan Butler forklarer, at allerede etablerede startups meget gerne vil tage imod studerende.

- De er meget opmærksomme på hvilke kompetencer, de mangler i deres virksomheder, så de tager gerne imod studerende, der vil i et projektorienteret forløb. Det betyder, at de studerende i projektorienterede forløb faktisk får en ganske stor rolle i den virksomhed, de kommer i forløb hos. Jeg er overbevist om, at et projektorienteret forløb hos en startup generelt giver et forløb, der er mindst lige så godt som hos en ”almindelig”, veletableret virksomhed, siger Ivan Butler.

Dialog med medarbejdere

Medarbejdere i AAU Innovation er i gang med en afklaring af behovet for udviklingsprojektet og vil gerne i dialog med de faglige miljøer om, hvordan interessen for projekt ”StartUp i praksis” kan stimuleres og hvordan vi kan samarbejde omkring udviklingen. De understreger, at projektet henvender sig studerende uanset hvilket fakultet, deres uddannelse hører under.

- Vi kan gerne sparre med miljøerne for at kunne udvikle entreprenørskab på alle uddannelser, og vi tager gerne ud for at tale om mulighederne. Alle er velkomne til at ringe til os eller sende en mail, hvis de har ideer eller spørgsmål, siger Jesper Vestergaard.

Projekt ”StartUp i praksis” gennemføres i et partnerskab mellem Fonden for Entreprenørskab, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og CBS. Projektet arbejder desuden for at udbrede resultaterne til alle landets universiteter. Projektet modtager ca. 7,4 mio. kr. i medfinansiering fra EU's’ Socialfond og ca. 2,2 mio. kr. fra Erhvervsministeriet til den landsdækkende indsats, og regnes partnernes medfinansiering med, har projektet en samlet ramme på omkring 19 mio. kr. fordelt over tre år.

Læs også pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet om satsningen på iværksættere. 

Kontaktperson:
Jesper Vestergaard, 9940 3525, jv@adm.aau.dk