Studerende skal øge kendskabet til beredskabsplan på AAU

Studerende skal øge kendskabet til beredskabsplan på AAU

Tre projektgrupper skal finde ud af, hvordan man kan gøre formidlingen af AAU’s beredskabsplan mere spændende. Det skal være med til at gøre studerende og ansatte på AAU mere vidende om beredskabet.

AAU har en beredskabsplan, der fortæller, hvordan ansatte og studerende skal forholde sig i tilfælde af ekstraordinære situationer.  Men i fredstid sætter folk sig ikke på eget initiativ ind i beredskabsplanen, eller hvor de kan finde sikkerhedsudstyr ude i bygningerne i tilfælde af krise. Det mener Svend Ole Hosbond Poulsen, som er arbejdsmiljøspecialist ved Campus Service.

- Beredskab er ikke særlig sexet – det ved vi godt, fortæller han.

Derfor skal tre studieprojekter gøre formidlingen af beredskabsplanen mere levende. Det skal være mere spændende for studerende og ansatte at sætte sig ind i beredskabsplanen.

Kendskab til Safety Points

Det er ikke alle, som kender deres bygning godt nok til at vide, hvor man finder sikkerhedsudstyret i tilfælde af krise. Specielt de studerende, som opholder sig i flere bygninger i forbindelse med forelæsninger, har svært ved at vide, hvor de kan finde sikkerhedsudstyr, og hvordan de skal forholde sig, når der opstår krisesituationer.

Den mangel på viden kom blandt andet til udtryk under den seneste evakueringsøvelse på Strandvejen. Der var en del ansatte og studerende, som ikke vidste, hvor de skulle gå hen i tilfælde af evakuering. Øvelsen blev afholdt af Campus Service og Arbejdsmiljøsektionen (AMS) i samarbejde med Dansk Brandteknik. Her medvirkede en af projektgrupperne og indsamlede data til deres projekt.

- Øvelsen gik bedre end forventet, da vi havde frygtet, at mange ville ignorere alarmen. Alligevel mener vi, det er nødvendigt med noget genkendelighed af beredskabet på tværs af bygninger, fortæller Svend Ole Hosbond Poulsen.

Det skal oprettelsen af Safety Points være med til. Safety Points er skabe med sikkerhedsudstyr, der indeholder hjertestarter, brandslukker, førstehjælpskasse mm. Viden omkring Safety Points vil også komme til at indgå i projekterne.

Projekterne  

Tre studie-grupper afleverer deres bud på, hvordan formidlingen af beredskabet kan styrkes. Svend Ole Hosbond Poulsen er overbevist om, at de studerende kommer med ideer, som Campus Service kan brug i fremtiden.

Den første og den anden gruppe består af 7. semesterstuderende fra uddannelserne interaktive digitale medier og oplevelsesdesign. Deres projekter vil omhandle beredskab generelt, men kan også omhandle Safety Points specifikt.

Den sidste gruppe er studerende fra 1. semester på elektronisk systemer. Deres projekt vil omhandle det tekniske i forbindelse med Safety Points og vil have til formål at gøre tiltroen til sikkerhedsudstyret større.