Studerende valgte nye repræsentanter til bestyrelse, råd og nævn

Studerende valgte nye repræsentanter til bestyrelse, råd og nævn

Simon Mæng Tjørnehøj løb med den ledige post i AAU’s bestyrelse.

Det var med stor overbevisning, at Simon Mæng Tjørnehøj blev valgt som studenterrepræsentant til AAU’s bestyrelse, da de studerende stemte i sidste uge. Simon Mæng Tjørnehøj fik med 1063 personlige stemmer flere end halvdelen af de 2068 stemmer, der blev afgivet.

Det skete i forbindelse med det ordinære valg til alle de styrende organer på AAU. Det vil sige valg til bestyrelsen, akademiske råd, institutråd og studienævn.

Knap 20 studerende var mødt op for at følge optællingen af stemmer, da Valgudvalget fredag eftermiddag holdt åbent valgudvalgsmøde på Fredrik Bajers Vej 5. De studerende fulgte interesseret med i antallet af stemmer til de forskellige kandidater og så valgudvalgets medlemmer over skuldrene, mens optællingen stod på. 

Valgresultatet kan ses på valghjemmesiden. 

Her kan man også se en detaljeret oversigt over antallet af stemmer til kandidaterne. 

Nedenstående personer blev valgt til de mange poster, medmindre eventuelle klager over valget får indflydelse. Sidste frist for klager er den 14. december.

Valget til bestyrelsen forudsætter dels, at der ikke modtages gyldige indsigelser inden klagefristen og dels bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens godkendelse sker typisk på det førstkommende møde eller pr. mail, hvis der ikke er et møde inden tiltrædelse pr. 1. februar 2018.

Valg til bestyrelsen for valggruppe studerende:

AAU Studentersamfundet: Simon Mæng Tjørnehøj.

Valg til akademiske råd for valggruppe studerende

Akademisk råd, HUM:
AAU Studentersamfundet: Frederikke Bruhn Johansen, Jacob Bjerregaard Laursen, Søren Gram Rissgaard, Caroline Skov Vestbjerg.

Akademisk råd, SAMF:
AAU Studentersamfundet: Tinus Hamborg, Christian Juel Nicolajsen.
POLIS: Mathilde Kirk Mikkelsen.
SoFiA – Sociologisk Forening i Aalborg: Simon Have Christensen

Akademisk råd, ENGINEERING:
AAU Studentersamfundet: Line Kloster Pedersen, Pernille Brath, Anna Kathrina Granberg Mortensen, Troels Beck Landbo.

Akademisk råd, SUND:
AAU Studentersamfundet: Simon Cordes, Daniel Ramsing Lund, Christian Obel Pinstrup, Simon Mæng Tjørnehøj

Akademisk råd, TECH :
AAU Studentersamfundet: Lukas Bjørn Leer Bysted, Emil Jørgensen Njor, Pelle Andersen, Johannes Kruse Hellmers.

INSTITUTRÅD

Byggeri og Anlæg:  
AAU Studentersamfundet: Jeppe Hovaldt Jørgensen,Nanna Lybæk Knudsen.

Datalogi:  
AAU Studentersamfundet: Emil Jørgensen Njor.
FixD ‐ Foreningen for Studerende på Interaktionsdesign: Rune Møberg Jacobsen.
 

Elektroniske systemer:
AAU Studentersamfundet: Johannes Kruse Hellmers, Cecilie Pallisgaard Jensen.

Energiteknik:
AAU Studentersamfundet: Jishnu Warrier Anil Kumar.

Juridisk Institut:
FEJ Aalborg (foreningen af erhvervsjurister og jurister): Alexander Luther Ræhrgaard Nielsen.

Kemi og Biovidenskab:
Esbjerg:
AAU Studentersamfundet: Ümit Orhan Bozyilan.

Klinisk Institut:
AAU Studentersamfundet: Lea Fredsgaard Madsen.


Kommunikation:
Frit Forum: Gustav Mark Sindberg.

Kultur og Globale Studier:
AAU Studentersamfundet: Jacob Bjerregaard Laursen.

Ph.d.‐udvalg:
Det Humanistiske Fakultet: Bjarke Zinck Winther.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:
Liste 1: Anette Willemoes Holst‐Kristensen.
Liste 2: Birgitte Egeskov Jensen.
Det Tekniske Fakultet for IT og Design:
A: Anne Juhler Hansen.

STUDIENÆVN, ENG:

Byggeri og Anlæg:
AAU Studentersamfundet: Ørjan Heggdal, Jeppe Hovaldt Jørgensen, Nanna Lybæk Knudsen, Marie Ryskov.

Energi:
Aalborg:
AAU Studentersamfundet: Terkil Bak‐Jensen, Troels Beck Landbo, Esben Ravn.

Esbjerg:
AAU Studentersamfundet: Jakob Peter Obenhausen Andersen, Sofie Clausen.

Industri og Global Forretningsudvikling:
AAU Studentersamfundet: Aja Katrine Konnerup, Esben Okholm Larsen, Rasmus Lincoln Madsen, Lasse Bror Rosing.

Kemi, Miljø og Bioteknologi:
AAU Studentersamfundet:Ib Frederiksen.

Matematik, Fysik og Nanoteknologi:
AAU Studentersamfundet: Pernille Brath.

Studienævn, HUM:
Anvendt Filosofi:
AAU Studentersamfundet: Christian Troels Rohr Olsen, Clara Wolf.

Art & Technology:
Liste 1: Kevin Rosenstand, Jonathan Jung Johansen, Anna Dagmar Bille Milthers, Rikke Bogetoft Jensen.

Dansk:
AAU Studentersamfundet: Signe Juel Nordentoft, Andreas Rytter.

Engelsk, Tysk og Kulturforståelse: 
AAU Studentersamfundet: Kenni Kurt Hansen, 
Udenfor liste: Natasja Nielsen Ravnsbæk.

Tysk: 
AAU Studentersamfundet: Lotte Rye Pedersen.

International Virksomhedskommunikation:
AAU Studentersamfundet: Saina Priscilla Fjermeros, Jacob Bjerregaard Laursen, Søren Gram Riisgaard.
Udenfor liste: Lea Peerstrup Magnussen.

Kommunikation og Digitale Medier:
Aalborg: 
AAU Studentersamfundet: Oliver Burst, Diana Grøndahl Thomassen.

København: 
SPEAC: Brian Møller Pejter.

Læring:
SPEAC: Rikke Leander.
AAU Studentersamfundet: Christina Kristensen.

Musik:
AAU Studentersamfundet: Maia Lundqvist Holm, Trine Hegelund Appe.

Musikterapi: 
AAU Studentersamfundet: Emil Grønbæk Palmquist Eriksen, Amanda Fog‐Møller Haar.

Psykology: 
AAU Studentersamfundet: Kristian Westergaard Jensen, Rasmus Hougaard Pedersen, Elisabeth Rønne‐Hansen, Caroline Skov Vestbjerg. 

Sprog og Internationale Studier:
AAU Studentersamfundet: Frederikke Bruhn Johnsen, Bolette Halkjær Skov Sørensen, Lize Maria VanBiesen, Karina Freimanis. Sørensen.

Tværkulturelle Studier:
AAU Studentersamfundet: Anita Toft Jepsen, Signe Juul Rasmussen.

Studienævn, SAMF

Digitalisering (IT‐ledelse og 2 Ingen Innovation og Digitalisering):
AAU Studentersamfundet: Line Grønbæk.
Frit Forum: Bjørg Tausen.

Erhvervsøkonomi:
Erhvervsøkonomisk sammenslutning Aalborg (ESA): Inger Katrine Hansen Kehlet, Nina Tøttrup Jørgensen, Michael Schultz, Janne Brønbjerg Pedersen, Rasmus Nystrup Lauridsen.

Historie:
Historisk Forening: Andreas Parmo Hansen, Simon Holleufer.

Internationale Forhold:
AAU Studentersamfundet: Anna Dau Hvas Sandvad, Louise Brams Vinther, Frie Borgerlige Studerende, Christian Strier Nyholm Jacobsen.
Frit Forum: Narcis George Matache.

Juridisk studienævn: 
FEJ Aalborg (foreningen af erhvervsjurister og jurister): Michael Kjærgaard, Torben Stenberg Sørensen, Laura Dalgaard Glintborg, Viktor Haugaard Sandfeld.

Kriminologi: 
Studienævnet for kriminologi 2017/2018: Janni Nielsen, Krista Bjerknæs Fallesen, Michael Jensen.

Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge:
Liste 1: Marianne Kæraa Bülow.

Politik & Administration og Samfundsfag:
POLIS: Martin Richter Christensen, Line Frejlev, Mathilde Kirk Mikkelsen, Julie Bisgaard Nielsen.

Revision:
Liste 1: Simon Tobias Larsen.

Liste 2: Anna Louise Trudslev.

Samfundsøkonomi: 
Økonomenes Forening: Marco Thougaard Ruby, Kevin Huynh.

Socialrådgiveruddannelsen:
Frit Forum: Barbara Eysturoy.
Liste 1: Jesper Laursen Heino Pedersen.

Sociology: 
SoFiA ‐ Sociologisk Forening i Aalborg: Simon Christopher Have Christensen, Niklas Antonisen, Signe Nielsen, Dianna Nyborg Leervad Korshøj.

Studienævn, SUND

Medicin: 
AAU Studentersamfundet: Phillip Sperling, Jesper Amstrup, Katrin Hjelmgaard, Olivia Dybro Bæk, Anne Cathrine Schmidt Hansen, Maja Zimmer Jakobsen.

Sundhed, Teknologi og Idræt: 
AAU Studentersamfundet: Anna Sofie Kirkegaard, Signe Hejgaard Kristoffersen, Simon Cordes, Mads Fedders, Stine Lund Bjerringgaard, Xenia Jørgensen Uth.

Studienævn, TECH

Arkitektur & Design: 
AAU Studentersamfundet: Helene Vinther Geertsen,Sarah Kragh Straarup,
Udenfor liste: August Gade Johansen, Magnus Dalsgaard, Per Jakobsen.

Datalogi: 
AAU Studentersamfundet: Emil Jørgensen Njor,Mickey Pedersen,Laura Skyum Rasmussen.

ADSL: Nikolaj Ljørring.

FixD ‐ Foreningen for Studerende på Interaktionsdesign: Anders Høgh Hansen.

Elektronik og IT:
AAU Studentersamfundet: Peter Kjær Fisker,Johannes Kruse Hellmers,Kristian Helmer Kjær Larsen,Mathias Hessellund Pedersen.
Liste 1: Aleksander Nowak.
Undenfor liste: Aron Marossy.

Medieteknologi: 
AAU Studentersamfundet: Michaelle Fly, Peter Speedsberg.
SPEAC: Sarah Ostenfeld Bitsch.
SPEECH: Christine Ingerslev.

Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen:
Frit Forum 1: Sara Diana Fayed.
Frit Forum 2: Fransisco Pliego Ruiz.
BEM‐5‐KBH: Jon Peder Bredahl.
AAU Studentersamfundet: Lene Werner Kristensen, Sannie Suhr Jørgensen.
FoFoDaLa ‐ Foreningen for Danske Landinspektørstuderende: Jonas Søby Pedersen.

Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier:
Bæredygtigt Design AAU CPH: Lene Ørnbøl Larsen.
AAU Studentersamfundet: Kristoffer Holger Weithøft Lindstrøm, Zahra Yamollaei.
Udenfor liste: Kristoffer Millandt Larsen.